Gedeeltelijke vervanging bomen Deken Baekersstraat

De bomen in de Deken Baekersstraat in Schijndel zorgen al lange tijd voor ernstige overlast bij een deel van de bewoners.

De aankondiging eerder dit jaar, om een deel van de bomen te vervangen, heeft tot veel maatschappelijke ophef geleid. In de Schijndelse gemeenschap zijn voor- en tegenstanders; waarbij de een vóór vervanging is en de andere graag wil dat de huidige bomen behouden blijven. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Het college heeft daarom besloten het nu uitgewerkte plan eerst voor te leggen aan de gemeenteraad voordat verder wordt gegaan. In dat plan worden 19 van de 30 bomen aan één zijde van de straat vervangen door bomen van een minder overlast gevende soort. Het voorstel staat op de agenda van de raad van 14 december.

Afweging belangen

Uitgangspunt van de gemeente is altijd het zoveel mogelijk behouden van bomen. Maar, in specifieke gevallen als de overlast disproportioneel groot is, wil de gemeente ook tegemoetkomen aan de overlast die wordt ervaren. Dat is altijd maatwerk. In het geval van de Deken Baekersstraat is het mogelijk om de bomen onafhankelijk van elkaar te vervangen of te behouden. Bij de keuze welke bomen vervangen worden en welke behouden is dan ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van de direct aanwonenden. In mei van dit jaar is op een inloopavond al veel informatie bij bewoners opgehaald. Daarna is bij alle woningen aan de even zijde ook huis aan huis aangebeld om naar de persoonlijke mening te vragen over de boom of bomen bij de betreffende woning. Wethouder Jan van Burgsteden: “Dit is een heel bijzonder en intensief participatietraject geweest. Want wat is disproportioneel? Dat kun je bijna niet objectief vaststellen. Dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid in wegen van belangen. Daar hebben we ons uiterste best voor gedaan; En we menen met dit plan een oplossing te hebben waar de meeste mensen zich in kunnen vinden.”

Voorstel

In het plan worden aan de even zijde 19 bomen vervangen en 11 van de huidige bomen worden behouden. De vervangingen zijn verspreid over de straat. Aan de oneven zijde worden sowieso alle bomen behouden. Daardoor blijft een groene laanstructuur toch zoveel mogelijk behouden. Het voorstel wordt behandeld in de commissievergadering van donderdag 30 november 2023 enin de raadsvergadering van 14 december 2023. Bij steun van de gemeenteraad wordt een kapvergunning aangevraagd.

Het college stelt de raad verder voor een aanpassing van het bomenbeleid voor te bereiden. Dat moet resulteren in duidelijker kaders om toekomstige situaties aan te kunnen toetsen.