Straatgesprekken over participatie in Meierijstad

Als inwoner wil je over bepaalde dingen in je leefomgeving meepraten. Kaders hiervoor worden vastgelegd in de participatienota. Inwoners kunnen meedenken over deze nota. Met de straatgesprekken over participatie gaan inwoners en gemeente in gesprek over de onderwerpen, die jou als inwoner raken. We gaan in gesprek hoe jij betrokken wil worden bij verschillende thema's. Wil je meepraten over veiligheid? Of wil je enkel geïnformeerd worden? En hoe zit dat voor thema's zoals klimaat of onderwijs? 

Wanneer staan we bij jouw in de buurt?

De locaties en data vindt u op onze website participatie.

Of laat online je stem horen

Ben je niet in de gelegenheid om bij een van deze momenten aan te haken? Dan kun je ook online een vragenlijst invullen.