Vuurwerk

Afgelopen jaar (2022/2023) waren er 1253 slachtoffers als gevolg van vuurwerk. Bijna 1 op de 4 vuurwerkslachtoffers is onder de 12 jaar en vooral jongens tussen de 12 en 15 jaar zijn vaak slachtoffer door knalvuurwerk en vuurpijlen. De ergste verwondingen komen door illegaal vuurwerk. Bijna de helft van de vuurwerkslachtoffers was omstander en stak het vuurwerk dus niet zelf af. 

Het hebben en afsteken van vuurwerk is niet het gehele jaar toegestaan. Ook is niet ieder vuurwerk toegestaan.  Zo is het verboden om illegaal vuurwerk te kopen, bij je te hebben en af te steken. Doe je dat toch, dan kun je een boete of straf krijgen. 

Wat is nog meer strafbaar?

  • Vuurwerk afsteken vóór 18:00 uur op 31 december en na 02:00 uur op 1 januari
  • Vuurwerk afsteken in een vuurwerkvrije zone
  • Knalvuurwerk afsteken
  • Geweld richting hulpverleners, waaronder het gooien van vuurwerk in hun richting

Wil je precies weten wat wel of niet is toegestaan kijk dan op de website van de politie.

Boetes en straffen

Als je de regels overtreed kun je een geldboete krijgen van minimaal € 100,-, maar in sommige gevallen krijg je ook een aantekening in je strafblad. Daardoor kun je mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heb je soms nodig voor een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.

Overtreed je de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk en of er sprake is van (overmatig) alcoholgebruik bepaalt de straf of boete. Een speciaal politieteam kijkt online mee naar de verkoop van illegaal vuurwerk. De politie mag bij het vermoeden van het in bezit hebben van vuurwerk of de opslag daarvan fouilleren en een auto of woning nader onderzoeken. 

Halt-straf voor kinderen tot 18 jaar

Ben je onder de 18 jaar en steek je (illegaal) vuurwerk af, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een Halt-straf krijgen. In geval van lichte overtredingen kun je dan in plaats van een geldboete een alternatieve (Halt)straf krijgen. Deze straf krijg je om je aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijg je geen aantekening in je strafblad.

Kinderen onder de 12 en vuurwerk

Ben je onder de 12 jaar dan kun je geen straf of boete krijgen. Dus ook niet als je vuurwerk afsteekt of in het bezit hebt. De politie kan wel besluiten tot een onderzoek. De politie kijkt dan samen met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis hoe de situatie bij jou thuis is. In ernstige gevallen is een maatregel (zoals ondertoezichtstelling) mogelijk. Ook kan melding worden gedaan bij een zorginstelling.

Schade

Jaarlijks is er ruim 15 miljoen euro aan schade door vuurwerk. Alle schade die je aanricht moet je zelf vergoeden. De schade kan al snel duizenden euro's bedragen. Als je minderjarig bent zijn jouw ouders hiervoor aansprakelijk.

Bestuurlijke maatregelen

Vanuit het oogpunt van openbare orde, veiligheid en algemeen maatschappelijk belang is het volstrekt ontoelaatbaar om grote hoeveelheden en illegaal vuurwerk bij je te dragen, te verhandelen of in woningen of panden, zoals in je kluisje op school, te bewaren. Daarom heeft een gemeente ook de mogelijkheid om naast het strafrecht op te treden.

Woning sluiten

Op grond van artikel 174a Gemeentewet en artikel 92a Woningwet heeft de burgemeester de bevoegdheid een woning of lokaal te sluiten via bestuursdwang. Deze bevoegdheid is zondermeer van toepassing wanneer in een woning of lokaal grote hoeveelheden vuurwerk worden aangetroffen of wanneer de woning of het lokaal worden gebruikt voor de handel van illegaal vuurwerk. Ook wanneer de handel of opslag minderjarigen betreft!

Dwangsom 

Daarnaast is het mogelijk om een bestuurlijke maatregel op te leggen. Dit wil zeggen dat wanneer handel of opslag van vuurwerk geconstateerd is, er meteen een last onder dwangsom opgelegd kan worden. Bij een volgende overtreding wordt deze dan verbeurd. Een dwangsom kan variëren van honderden tot zelfs duizenden euro's per overtreding. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid (illegaal) vuurwerk dat wordt aangetroffen en of er al eerder (illegaal) vuurwerk is aangetroffen.

Overlast vuurwerk melden

Overlast van vuurwerk? Maak dan een melding. 

Fijne jaarwisseling

Vier een te gek oud & nieuw, maar kies voor veilig én gezellig! Organiseer bijvoorbeeld een leuk feestje, een spelletjesavond of kijk samen naar een cabaretvoorstelling, maar steek vuurwerk altijd veilig af. Denk daarbij aan het dragen van een veiligheidsbril en gehoorbescherming, gebruik een aansteeklont en houdt voldoende afstand. 

Gemeente Meierijstad wenst je in ieder geval een veilig, gezond en gelukkig nieuw jaar!