Nieuw energieloket voor verenigingen en stichtingen in Meierijstad

Het energieloket van Duurzaam Ondernemend Energiek (DOE) Meierijstad staat voortaan ook open voor verenigingen en stichtingen uit Meierijstad.

De gemeente heeft dit zo georganiseerd, omdat ze één plek wilde creëren, waar verenigingen met al hun vragen over energie en verduurzaming terecht kunnen.

DOE Meierijstad is een initiatief van gemeente Meierijstad, Platform Ondernemend Meierijstad en Rabobank. Dit collectief heeft een energieloket voor bedrijven en maatschappelijke instellingen in Meierijstad gelanceerd: www.doe-meierijstad.nl Hét platform voor bedrijven, verenigingen en stichtingen over verduurzaming. Er is veel handige informatie te vinden. Denk aan: energiebesparingstips, lokaal nieuws, subsidies, financieringsmogelijkheden, acties, wetgeving en advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit en partijen voor maatwerkadvies en uitvoering. Met dit zakelijk energieloket wil DOE Meierijstad ondernemers én verenigingen ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen rondom energiebesparing en verduurzamen van hun pand en bedrijfsvoering. De uitvoering van het energieloket wordt gedaan door Regionaal Energieloket.

Lokale ondersteuning

In de energiecrisis waren er landelijk geen steunmaatregelen voor sportverenigingen, kunst- en cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsaccommodaties. Terwijl de behoefte er wel was. Meierijstad vindt het belangrijk dat verenigingen het hoofd boven water kunnen houden. En dat de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom in 2022 een uitvraag naar energieverbruik en -kosten gedaan bij deze groep. Daarmee heeft ze inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen per geval en voor het totaal. Voor het jaar 2022 is een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van tariefstijgingen van gas en elektriciteit vastgesteld. Een subsidieregeling voor 2023 is nog in de maak.

Provinciaal: Scan en Maatwerkadvies

De provincie Noord-Brabant heeft een ‘ontzorgingsloket maatschappelijk vastgoed’ om  verenigingen en maatschappelijke organisaties te helpen bij verduurzaming. De ondersteuning voor maatschappelijk vastgoedeigenaren bestaat uit het uitvoeren van een energiescan op locatie én het maken van een plan van aanpak op maat. 

Wethouder Menno Roozendaal: “Clubs die bij de gemeente energiesubsidie aanvragen, moeten beloven dat ze zich inspannen om energie te besparen. Daarom is het is fijn dat dit lokale energieloket én het provinciale ontzorgingsloket nu voor hen beschikbaar zijn.”

Alle informatie is te vinden op www.doe-meierijstad.nl