Uitnodiging om mee te doen met proefproject Wkb

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. En vanaf datzelfde moment is ook de Wkb van kracht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit is een nieuw stelsel voor toezicht en controle bij bouwwerken. De rolverdeling en de samenwerking tussen bouwondernemingen en gemeenten veranderen daarbij ook. Gemeente Meierijstad wil graag in contact komen met u als bouwonderneming om samen met u en uw kwaliteitsborger één of meerdere proefprojecten uit te voeren. Dat geeft u en ons de kans om samen al te oefenen met dit nieuwe stelsel. Op die manier zijn we allebei beter voorbereid als de Wkb daadwerkelijk van kracht is.

Andere samenwerking

Een belangrijke verandering is dat de gemeente onder de Wkb géén toezicht meer houdt op het bouwtechnische deel van uw werk; Een onafhankelijke gecertificeerde kwaliteitsborger neemt deze belangrijke rol op zich. Het nieuwe stelsel geldt voorlopig alleen voor de gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken met een laag risico zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden; Vanaf 1 januari voor nieuwbouw en vanaf 1 juli a.s. voor verbouwingen in die klasse. Gevolgklasse 2 en 3 treden naar verwachting pas over 5 en respectievelijk 8 jaar in werking. 

Stipp Subsidie voor proefproject

Om te oefenen biedt het ministerie een subsidie aan voor de bouwonderneming en de kwaliteitsborger. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grote en waarde van het bouwwerk. Er geldt een maximum van € 6.000,- inclusief btw. Er is een vastgestelde verdeelsleutel tussen beide ondernemingen. 

Interesse?

Heeft u interesse in het uitvoeren van een proefproject met gemeente Meierijstad en een kwaliteitsborger en daarmee ervaring opdoen?  Wilt u uw bouwonderneming goed voorbereiden op de toekomst? Neem dan contact op met ons klant contactcentrum via 14 0413. Zij verbinden u door met onze specialisten.