Gemeente stelt geld beschikbaar voor gevelverbetering in centra

Pandeigenaren in het centrum van Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel krijgen de kans om hun gevels te verbeteren of te vergroenen. Gemeente Meierijstad stelt hiervoor, de komende vier jaar, subsidie ter beschikking. Per jaar is er een totaalbudget beschikbaar van € 75.000,-. Er kan ook een financiële bijdrage aangevraagd worden voor het verhuizen van een winkel of horecazaak naar het centrumgebied.
Deze subsidieregeling is een vervolg op de regeling die afgelopen drie jaar heeft gelopen en is bedoeld om de vitaliteit van de centra in Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel te ondersteunen.
Dit om de centra aantrekkelijk en levendig te houden voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Gevelverbetering en -vergroening

Pandeigenaren die hun gevel willen verbeteren, kunnen hiervoor een financiële bijdrage aanvragen voor het aanpassen van de voorgevel. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugbrengen van het oorspronkelijke, karakteristieke of historische karakter in de gevel of om het aanpassen van de gevel in een eigentijds ontwerp of passend te verlichten. De bijdrage kan ook gebruikt worden voor het vergroenen van gevels. Dat draagt ook bij aan het verminderen van hittestress in de centra. Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van € 500,- per strekkende meter van de voorgevel. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.

Verhuizing binnen de gemeente

Binnen de Centrumvisie streeft gemeente Meierijstad naar aantrekkelijke en toekomstbestendige centra met weinig leegstand. Ondernemers die nu gevestigd zijn buiten het aangemerkte centrum en zich daarbinnen willen vestigen, kunnen voor die verhuizing een bijdrage aanvragen van € 15.000,- per onderneming.
Wethouder Jan Goijaarts: “We zien al mooie resultaten van gevelverbetering in de afgelopen jaren. Met verlenging van de subsidieregeling geven we andere pandeigenaren ook die kans. Het maakt onze stadscentra steeds aantrekkelijker.”

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagproces, is te vinden op www.meierijstadvoorondernemers.nl