Verbouwing bestuurscentrum

Voor de verbouwing van bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt gestart met de architectenselectie. Dit sluit aan op de wens van de omgeving en de raad om veel aandacht aan het esthetische geheel van het gebouw te besteden.

Dit betekent dat de opdracht voor de architect breder is dan alleen het ontwerp voor het gemeentelijke bestuurscentrum. De architect wordt gevraagd eerst naar het totale pand te kijken, waarna het voorste deel nader uitgewerkt wordt.

Werkgroep

De gemeentelijke werkgroep selecteert na een openbare inschrijving een vijftal architectenbureaus. Deze vijf bureaus presenteren hun visie voor dit gebouw in het voorjaar aan een brede vertegenwoordiging van gebruikers, deskundigen, omwonenden en inwoners. Deze groep vertegenwoordigers beoordeelt de architecten, waarna de architect met de hoogste score gekozen wordt als architect voor het bestuurscentrum.

Verduurzaming

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van deze verbouwing. De grote vraag naar elektriciteit die nodig is om het gebouw volledig te verduurzamen kan voorlopig niet geleverd worden, omdat het stroomnet overbelast is. Daarom zal stapsgewijs gewerkt worden naar verduurzaming van het pand, waarbij voorlopig de gasaansluiting behouden dient te blijven.

Looptijd

Onderzocht wordt of onderdelen uit de ontwerp- en bouwfases naast elkaar opgepakt kunnen worden waardoor het nieuwe bestuurscentrum zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Om tijdens dit inmiddels wat langere proces het deels leegstaande gebouw goed te benutten en daarmee invulling te geven aan de wens van de raad om dit gedeelte integraal in de plannen mee te nemen, is nu voor drie maanden crisis noodopvang in een deel van het gebouw gevestigd. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over invulling van het achterste deel tot dat de verbouwing gereed is. Rik Compagne: “Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Fijn dat we nu weer een stap kunnen zetten richting realisatie.”