Leerlingen voortgezet onderwijs weer aan de slag met politiek

Ook dit jaar zijn er weer politieke jongerendagen voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs in Meierijstad. In overleg met de scholen is gekozen voor het thema ‘Veiligheid’. Het Elde College trapt af.

Op woensdag 31 januari komen 83 leerlingen van het Elde College naar het bestuurscentrum van Meierijstad. Later in het schooljaar volgen de leerlingen van het Zwijsen College (16 april) en Fioretti College (24 en 26 juni).

Na de opening gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Dit bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te bedenken, onderbouwen en te verdedigen. Daarna start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.