Zo'n 250 reacties op eerste plannen Delta Rhine Corridor

In mei 2023 zijn de eerste plannen bekendgemaakt voor de aanleg van meerdere buisleidingen en gelijkstroomkabels die van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland gaan lopen: de Delta Rhine Corridor.

De buisleidingen zijn nodig om grote industrieën te kunnen verduurzamen en de kabels om windenergie vanaf zee naar het binnenland te transporteren. 

in juni 2023 zijn negen informatiebijeenkomsten georganiseerd op locaties langs de route. Iedereen kon reageren op de plannen. In totaal zijn er ongeveer 250 reacties ingediend, die inmiddels allemaal zijn beantwoord. Reacties hadden betrekking op: 

  • Nut en noodzaak: Waarom is dit project belangrijk?
  • Locatie van de leidingen en kabels
  • Veiligheid
  • Natuur en milieu
  • Gebruik en waarde van de grond (grondeigenaren)
  • Communicatie: hoe wordt iedereen op de hoogte gehouden?

Alle ingediende reacties en de beantwoording door het projectteam kunt u teruglezen in de reactienota die is gepubliceerd op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Later dit jaar wordt het concept-onderzoeksplan voor het project gepubliceerd. Iedereen heeft dan weer de mogelijkheid om te reageren en een informatiebijeenkomst bij te wonen. 

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op De site van Gasunie.