Hoe en waarom van aardgasvrij

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. Lees hoe wij dit gaan doen

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. Met het aardgasvrij maken van onze huizen beperken we de uitstoot van CO₂.

Niet wachten 

De Nederlandse regering heeft in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal  is. In het Duurzaamheidsakkoord Meierijstad staan afspraken over hoe de partijen ervoor gaan zorgen dat wijken en buurten in Meierijstad in 2050 100% duurzaam zijn. Met in 2030 een CO2-reductie van 30% in de wijken en buurten ten opzichte van 2020.
Dit betekent dat we moeten overstappen naar andere manieren om onze woningen te verwarmen, warm water te maken en te koken. Om deze doelen te behalen is het belangrijk om nu al te beginnen. Dat wil niet zeggen dat we alleen kijken naar de oplossingen van nu. Er zal ook gekeken worden naar de ontwikkelingen op technologisch gebied. Daarom zal de Transitievisie ook aangepast worden als dat nodig is. Op die manier zorgen we ervoor dat we nieuwe technieken ook goed meenemen in de plannen.

Waarom we van het aardgas af moeten

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. De Nederlandse regering heeft daarom in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal  is. Dat betekent dat we moeten overstappen naar andere manieren om onze woningen te verwarmen, warm water te maken en te koken. Daarmee beperken we de uitstoot van CO₂

Andere landen

Nederland verwarmt al een aantal jaar op aardgas. In veel andere landen gebeurt dit nog op steenkool of olie. Dit zijn bronnen die nóg meer CO₂ uitstoten dan aardgas. De overstap op aardgas is in die landen een stap in de juiste richting. Uiteindelijk moeten die landen ook van het aardgas af. Wilt u weten waarom Duitsland op het aardgas aansluit en wij hier juist van afgaan, dan kunt u daar op deze website meer informatie over vinden.

Beter voor het klimaat

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij het verbranden van aardgas komt CO₂ vrij. Sinds ongeveer 1850 stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen, dieren en planten overal ter wereld. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Voorbereiding eigen woning

De eerstkomende jaren verandert er voor u nog niet zo veel: de eerste wijken zullen pas rond 2030 van het aardgas af gaan. Wel kunt u zich alvast voorbereiden. Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Als huiseigenaar kunt u maatregelen nemen door uw dak, vloer en muren te isoleren, HR++ glas in uw ramen te zetten en zonnepanelen te installeren.  Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch. Hier vindt u meer informatie over de stappen die u alvast kunt zetten.

Voorbereidingen voor huurders woningbouwverenigingen

Als u bij een woningcorporatie huurt is de corporatie diegene die beslist over veranderingen aan de woning. Als het om grote veranderingen gaat, moet minimaal 70% van de huurders met de plannen instemmen. Uw corporatie kan samen met de bewoners een voorstel maken of een voorstel aan de bewoners voorleggen. Op dit moment is dit echter nog niet aan de hand: het komende jaar werken we eerst aan de Transitievisie Warmte om in beeld te krijgen hoe we richting een aardgasvrij Meierijstad gaan. 
Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch. Hier vindt u meer informatie over de stappen die u alvast kunt zetten.

Voorbereidingen voor huurders particuliere eigenaren

Als u van een woningeigenaar huurt, dan zal deze eigenaar investeren om de woning aardgasvrij te maken. Als dit grote aanpassingen zijn, er flink verbouwd moet worden of uw woning er heel anders uit komt te zien, dan heeft de eigenaar van de woning voor deze aanpassingen toestemming nodig van de huurders. Op dit moment is dit echter nog niet aan de hand: het komende jaar werken we eerst aan de Transitievisie Warmte om in beeld te krijgen hoe we richting een aardgasvrij Meierijstad gaan. 
Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch. Hier vindt u meer informatie over de stappen die u alvast kunt zetten.

Voorbereidingen voor leden VVE

De eerstkomende jaren verandert er voor u nog niet zo veel: de eerste wijken zullen pas rond 2030 van het aardgas af gaan. Wel kunt u zich als vve vast voorbereiden. Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Met de leden van de VVE kunt u maatregelen nemen door uw dak, vloeren en muren te isoleren, HR++ glas in uw ramen te zetten en zonnepanelen te installeren.  Hier vindt u meer informatie over de stappen die u alvast kunt zetten. Ook gebouwen en appartementencomplexen moeten voor 2050 aardgasvrij zijn. Meer informatie voor VVE 's is hier te vinden. Meer informatie over aardgasvrij met je VVE

Bedrijven

Iedereen doet mee. Niet alleen huizen worden aardgasvrij, maar ook de gemeente zelf, bedrijven en industrie, winkels en kantoren, etc. Nu ook de landelijke deadline van 2050 bekend is, kunnen bedrijven makkelijker investeren in duurzame oplossingen. Ook kunnen bedrijven restwarmte beschikbaar stellen voor warmtenetten. Daarnaast kunnen ze hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen, voor zichzelf of voor inwoners.

Samen met buren

Samen bereikt u meer dan alleen. Er zijn al inwoners in Meierijstad begonnen met initiatieven. In sommige wijken zijn inwoners zich aan het voorbereiden op een toekomst zonder gas. Ze nemen allerlei energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van hun woning, het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van verlichting door Ledlampen. 

Woningen op een bedrijventerrein

Op de meeste bedrijventerreinen staan woningen en bedrijven door elkaar. Deze bedrijventerreinen bekijken we als een wijk. Ongeveer 80 woningen staan op de grote bedrijventerreinen. Voor deze woningen kijken we na 2021 welk soort warmte het beste past. Dat kan per woning verschillend zijn. De grote bedrijventerreinen zijn De Amert, De Dubbelen en Doornhoek in Veghel. En in Schijndel is dat bedrijventerrein Duin.