Informatieplicht energiebesparing

Energiebesparende maatregelen rapporteren. En voor welke bedrijven geldt dit.

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Welke bedrijven

De informatieplicht geldt voor bedrijven die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Aan de slag

U kunt via het e-loket op mijn.rvo de rapportage starten.

Meer informatie

Meer informatie op de websites van RVO en Kenniscentrum Infomil. De telefonische helpdesk van het RVO is bereikbaar op telefoonnummer; 088 042 42 42.

Begeleiding

Kijk voor ondersteuning bij duurzaam ondernemen op de website van duurzaam Meierijstad.

Vragen?

Benader dan Ton Jans of John Vlemminx van de gemeente Meierijstad via telefoonnummer 14 0413.