Geld voor één wijkuitvoeringsplan aardgasvrij

Voor de zomer maakte het kabinet bekend dat de gemeenten flink wat geld krijgen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Gemeente Meierijstad krijgt bijna een half miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders besloot om dat geld te besteden aan het wijkuitvoeringsplan.

Van visie naar uitvoeringsplan

Afgelopen januari stelde de gemeenteraad de visie voor aardgasvrij vast. Dit heet officieel de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe alle wijken en buurten in Meierijstad aardgasvrij kunnen worden. De raad stelde ook twee startwijken vast: De Bunders (Laren en Donken) in Veghel en Oranjewijk/Dorsveld in Veghel. Dit zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kunnen gaan. De volgende stap is het maken van een wijkuitvoeringsplan; hierin komt te staan hoe de wijk kan overstappen naar aardgasvrij wonen.

Ambitie nieuwe coalitie: één wijk

In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. De grootste politieke partijen vormden een nieuwe coalitie en presenteerden hun plannen. In het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 “Thuis in Meierijstad” staat het volgende: “Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren”.

De coalitie wil dus in de komende vier jaar één wijkuitvoeringsplan voor aardgasvrij maken. Dat moet samen met inwoners en het moet een uitvoerbaar plan worden.

In welke wijk gaan we beginnen en wanneer?

De raad wees begin dit jaar twee startwijken aan. We moeten één wijk kiezen. De komende maanden bepalen we hoe we die wijk kiezen. Dat doen we samen met partners zoals de woningcorporatie. Het college van burgemeester en wethouders besluit eind 2022/begin 2023 welke wijk het wordt.

Voor het maken van een wijkuitvoeringsplan schakelen we hulp in. Voor het inkopen van die hulp gelden regels, waardoor dat ongeveer drie maanden duurt. We hopen vanaf mei 2023 te beginnen met het wijkuitvoeringsplan. We vinden het erg belangrijk dat iedereen in de wijk betrokken is bij het maken van een wijkuitvoeringsplan. Iedereen moet mee kunnen denken en doen. Als bekend is voor welke wijk een wijkuitvoeringsplan gemaakt gaat worden, ontvangen inwoners van deze wijk hierover bericht van de gemeente.

Geld van de Rijksoverheid nog niet voldoende

Het geld van de Rijksoverheid is waarschijnlijk nog niet genoeg om een plan te maken. De schatting is dat één plan 400.000 tot 700.00 euro kost voordat het klaar is. Dit is zo duur, omdat we elke woning in de wijk moeten onderzoeken en met alle inwoners willen praten. Ook willen we op alle vragen over geld en risico’s een antwoord hebben, voordat we gaan uitvoeren. Dat kost veel tijd en geld. In november 2022 stelt de gemeenteraad de begroting vast voor volgend jaar. Dan weten we hoeveel geld er in totaal is om een wijkuitvoeringsplan te maken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling duurzaamheid door een e-mail te sturen naar duurzaam@meierijstad.nl.