17 oktober: Inloopavond over de Milieu Effect Rapportage voor opwek windenergie

De gemeente Meierijstad wil dat elektriciteit in de toekomst duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zon en wind. Daarom onderzochten we de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie binnen de gemeentegrenzen.

Er zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk ooit windmolens kunnen komen:

  • langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt;
  • langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek;
  • Rooise heide / Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot
  • de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Eén van de onderzoeken gaat over de gevolgen die windmolens op het milieu hebben. De resultaten staan in het Plan-MER. Dit Plan-MER ligt vanaf 3 oktober 2022 tot en met 14 november 2022 ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend, waarin u kunt laten weten wat u van de Pan-MER vindt. Hoe u een zienswijze kan indienen, kunt u vinden op www.meierijstad.nl
Op de korte termijn kunnen er geen windmolens in Meierijstad geplaatst worden; dat bleek in mei 2022 uit radaronderzoek.  

Uitnodiging voor de inloopavond

Graag informeren we u over de uitkomsten van het milieuonderzoek en de Plan-MER. Ook horen we graag uw reactie. Daarvoor organiseren we op maandag 17 oktober tussen 19.00 en 21.30 uur een inloopavond voor alle inwoners, bedrijven en organisaties. U bent van harte welkom op het gemeentehuis in Veghel.

Opzet van de avond

Tijdens deze avond zijn medewerkers van de gemeente en van Pondera, het bureau dat het onderzoek uitvoert, aanwezig. Er is deze avond geen vast programma of presentatie, maar we lichten het onderzoek aan de hand van posters doorlopend toe. U kunt daar, als u wilt, één op één in gesprek met één van de aanwezige medewerkers.

Aanmelden mag, maar hoeft niet

Wilt u langskomen? U bent van harte welkom op een moment dat het u schikt. Als organisatie vinden we het wel prettig te weten welke toeloop we kunnen verwachten. Weet u al hoe laat u wilt langskomen, dan kunt u zich aanmelden.

Aanmelden inloopavond

Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 14 oktober.

Inloopavond PlanMER opwek windenergie

Datum: maandag 17 oktober 2022
Locatie: Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN  Veghel
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur

(N.B.: u kunt zelf bepalen wanneer u in dit tijdvlak binnenkomt. Er is geen vast programma, dus u hoeft al niet direct om 19:00u aanwezig te zijn).

Inzage Milieu Effect Rapport (MER)

Het Milieu Effect Rapport kunt u inzien op het gemeentehuis in Veghel, de nevenvestigingen in Sint-Oedenrode en Schijndel of raadplegen via de officiële bekendmakingen op overheid.nl 

Gemeentelijk beleid voor het opwekken van duurzame energie

Gemeente Meierijstad heeft een beleidskader voor het opwekken van duurzame energie genaamd ‘De Toekomst van Zon en Wind’. 

In 2023 stelt de gemeenteraad een nieuwe versie van dit beleid vast, met ook een nieuwe naam: Beleid duurzame energieopwekking. In dit beleid ligt de focus nog steeds op zon- en windenergie, maar laten we ook ruimte voor nieuwe technieken. Ook wordt per vorm van duurzame energie opwek aangegeven onder welke voorwaarden realisatie mogelijk is. 
In januari 2021 startte de gemeente met het traject om tot het nieuwe beleid duurzame energieopwekking te komen. De Milieu Effect Rapportage voor opwek windenergie geeft inzichten welke verwerkt worden in het beleid duurzame energieopwekking. Tot maart 2023 kunt u nog meepraten over wat u belangrijk vindt bij duurzame energieopwekking in de gemeente. 

De mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie blijven zich ontwikkelen; daarom is het belangrijk dat het beleidskader mee ontwikkelt. Iedere 2 jaar monitoren we het beleid en stellen we dit bij als dit nodig is.