Inwonerspanel Duurzame Energie Opwek - zaterdag 11 maart 2023

Het inwonerspanel gaat dieper in op de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van zonneparken in het buitengebied. Inwoners worden hier (in de meeste gevallen op basis van loting) persoonlijk voor uitgenodigd.

Ben je enthousiast en wil je deelnemen aan het panel dan kun je jezelf aanmelden via het formulier. Aan het einde van de dag gaat het panel in gesprek met de betrokken ambtenaren en politiek om hun bevindingen over te dragen.

Aanmelden Inwonerspanel

Twee dagdelen van drie onderdelen

We gaan uit van een bijeenkomst van twee dagdelen bestaand uit drie onderdelen, verdeeld over deze dagdelen. De programmaonderdelen volgen de opzet van de BOB-methode: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming (waarbij ‘besluit’ als ‘mogelijke oplossingen gezien moet worden).

De ochtend is ingeruimd voor brede informatie-uitwisseling. In verschillende workshops lichten experts op een laagdrempelige manier een (of enkele)  aspect(en) van een duurzame elektriciteitsvoorziening toe. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn: (gemeentelijke) klimaatdoelen, zin en onzin over zon- en windenergie, ruimte en landschap.
Het doel van deze workshops is jou als deelnemer voor te bereiden om het gesprek met andere panelleden aan te gaan. Daarbij komen alle relevante aspecten (voor én tegen) aanbod. 

De middag bestaat uit onderlinge uitwisseling en dialoog, uitmondend in – voor zover mogelijk – gedeelde denkrichtingen en oplossingen. De dag sluit af met een terugkoppeling van opgedane inzichten aan de gemeente en politiek.