Informatie-avond Meierijstad aardgasvrij 8 februari 2022

Op dinsdag 8 februari van 19.30 tot 21.00u uur organiseert de gemeente Meierijstad een digitale informatiebijeenkomst over Meierijstad Aardgasvrij.

De gemeenteraad behandelt op 27 januari aanstaande de Transitievisie Warmte. Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we u wat er al bekend is over deze plannen en welke startwijken zijn aangewezen. Ook schetsen we het proces om tot deze plannen te komen en wat u de komende tijd kunt verwachten. Als laatste besteden we ook aandacht aan acties die u nu zelf al kunt ondernemen. Daarnaast is er uiteraard ruimte om vragen te stellen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Aanmelden

Aanmelden kan via de activiteitenkalender 

Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 4 februari. Op die dag ontvangt u van ons ook de link naar de bijeenkomst en meer informatie over de opzet van de bijeenkomst.

Digitale bijeenkomst

Door de op dit moment geldende maatregelen tegen het covid-19 virus en de voorbereidingstijd die de organisatie van een dergelijke bijeenkomst kost, zijn wij genoodzaakt deze bijeenkomst digitaal te organiseren. Wij maken hiervoor gebruik van het programma Zoom. 

Verhindering

Bent u verhinderd of bent u niet in staat de bijeenkomst digitaal te volgen? Van de bijeenkomst wordt een opname gemaakt. Deze kunt u op een later moment terugkijken via www.meierijstad.nl/aardgasvrij  

Meierijstad Aardgasvrij 

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Nieuwe wijken worden al aardgasvrij gebouwd, maar ook bestaande woningen moeten in de toekomst aardgasvrij gemaakt worden. Ook de gemeente Meierijstad bereidt zich hierop voor. Het plan van aanpak om aardgasvrij te worden heet officieel de Transitievisie Warmte. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over Meierijstad Aardgasvrij? Kijk dan op www.meierijstad.nl/aardgasvrij Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Mail dan naar duurzaam@meierijstad.nl