Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld door gemeenteraad

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Meierijstad de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Afwegingskader Wind vastgesteld. In de NRD is beschreven welke onderzoeken we gaan uitvoeren om de mogelijke effecten van het opwekken van windenergie te meten. De NRD is tot stand gekomen samen met de inwoners van Meierijstad, die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2021 vragen konden stellen en hun overwegingen mee konden geven. Ook zijn er een aantal zienswijzen ingediend. Meer informatie over hoe deze zijn verwerkt.

Nu de NRD is vastgesteld kan het onderzoeksbureau aan de slag met de onderzoeken. De onderzoeken worden dit jaar uitgevoerd. Daarnaast worden inwoners van Meierijstad gelijktijdig betrokken bij het proces om te komen tot een Afwegingskader Wind. Ook worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, zogeheten ‘thematafels’, waarbij we over verschillende onderwerpen in gesprek gaan. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u hierover via de website en de nieuwsbrief. Bent u nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, meld u dan aan.

Aanmelden nieuwsbrief