Beleidskader duurzame energieopwekking

Gemeente Meierijstad heeft een beleidskader voor het opwekken van duurzame energie genaamd ‘De Toekomst van Zon en Wind’.

Nieuwe versie beleid

In 2023 stelt de gemeenteraad een nieuwe versie van dit beleid vast, met ook een nieuwe naam: Beleid duurzame energieopwekking. In dit beleid ligt de focus nog steeds op zon- en windenergie, deze twee vormen van energieopwekking komen verder aan bod op deze pagina. Daarnaast blijven we nieuwe technieken in de gaten houden, en laten we in het beleidskader ruimte om nieuwe technieken te benutten. Ook wordt per vorm van duurzame energie opwek aangegeven onder welke voorwaarden realisatie mogelijk is.

Meepraten

In januari 2021 startte de gemeente met het traject om tot het nieuwe beleidskader duurzame energieopwekking te komen. Tot maart 2023 kunt u nog meepraten over wat u belangrijk vindt bij duurzame energieopwekking in de gemeente. Kijk voor de mogelijkheden en onderwerpen op de activiteitenkalender.

Nieuwe mogelijkheden

De mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie blijven zich ontwikkelen; daarom is het belangrijk dat het beleidskader mee ontwikkelt. Iedere 2 jaar monitoren we het beleid en stellen we dit bij als dit nodig is.