Zonnepark Meierijstad

Zonneparken: 7 kansrijke initiatieven

In 2020 is er besloten dat er ruimte voor 50 hectare aan zonneparken beschikbaar zou worden gesteld. Uit de 38 initiatieven die hiervoor zijn ingediend, heeft de gemeente 7 kansrijke initiatieven aangewezen die verder uitgewerkt gaan worden. De selectie voor deze 7 initiatieven is tot stand gekomen door de beoordeling door een onafhankelijke commissie “Omgevingskwaliteit”. 

Dit zijn de initiatieven

 1. Nijnselseweg, 3,9 ha Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: Solisplan
 2. Logtenburg, NRG2AL
 3. Laarsweg, NRG2AL
 4. ​​​Schootsedijk ong., 12,3 ha Olland  Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: ZonXP
 5. Hintelstraat, NRG2ALL
 6. Vlagheide, 10,0 ha Schijndel. Contactgegevens initiatiefnemer: Afvalzorg
 7. Schootsedijk, 6,6 ha Olland  Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: Statkraft 

Het college heeft besloten twee principeverzoeken van NRG2ALL voor zonneparken niet verder in behandeling te nemen. Het gaat om de zonneparken aan de Laarsweg bij Zijtaart en aan de Hintelstraat nabij Mariaheide. De plannen voldoen niet aan de eisen die de gemeente stelt aan burgerparticipatie. Meierijstad vult de vrijgekomen planruimte van de eerste trance niet in met andere initiatieven. NRG2ALL heeft eerder al aangegeven om zonneparkinitiatief Logtenburg niet te gaan ontwikkelen.

Overzicht locaties Zonnepark initiatieven

Betrekken omgeving en belanghebbenden

De initiatiefnemers gaan nu hun plannen voor het zonnepark verder aanscherpen door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen. Hiervoor moet een inrichtingsplan, een participatieplan en de ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. 

Pas nadat het college de aanpak heeft goedgekeurd, mogen de initiatiefnemers doorgaan met hun plannen en een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Samen met de gemeenten worden er dan afspraken gemaakt over:

 • realisatie en beheer van de landschappelijke inpassing;
 • realisatie en beheer van de (maatschappelijke) meerwaarde;
 • de proces- en financiële participatie;
 • het verwijderen van het zonnepark na afloop van de omgevingsvergunningsperiode;
 • de vergoeding van gemeentelijke procedurekosten;
 • het verhalen van eventuele planschade bij de indiener/aanvrager.

Verleende principe-medewerking

Het college heeft principemedewerking verleend aan de initiatieven van Solisplan, Statkraft en ZonXP. 

Voorwaarden

De gemeente en initiatiefnemer sluiten een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijvoorbeeld financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling van eventuele planschade worden vastgelegd.

Behandelen aanvraag omgevingsvergunning

Solisplan, Statkraft en ZonXP hebben een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvragen zijn door de gemeente in behandeling genomen. 

Verstrekte vergunning

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Het plan omvat 3,9 hectare en wordt ontwikkeld door Solisplan. Tot en met 2 september kon eenieder zienswijzen indienen op de ontwerpomgevingsvergunning. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Die waren geen reden een vergunning te weigeren. Wél stelt de gemeente voorwaarden aan de vergunning. Zo moet bijvoorbeeld het perceel na 25 jaar weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De landschappelijke inpassing moet binnen 12 maanden na de realisatie van de zonnepanelen zijn aangelegd en deze moet in stand worden gehouden gedurende de looptijd van het project. De gedetailleerde beschrijving van alle voorschriften is te vinden in het definitieve besluit via www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie van de vergunning is 15 september 2022. Dat betekent dat indieners van zienswijzen en belanghebbenden dan 6 weken de tijd hebben bezwaar in te dienen. Pas daarna wordt een vergunning onherroepelijk.