Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Het klimaat verandert en dat merken we. De regenbuien worden heftiger, de hitte en droogte extremer. Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag om klimaatbestendige maatregelen te nemen, maar ook u kunt helpen. Ga samen met de buurt aan de slag om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Zorg bijvoorbeeld voor meer groen of wateropslag. Onderstaande subsidies kunnen u hierbij helpen:

Alle inwoners van Meierijstad kunnen gebruik maken van de subsidieregeling voor klimaatmaatregelen. Het maakt geen verschil of u in het stroomgebied van Waterschap de Dommel woont of in het stroomgebied van Waterschap Aa en Maas. De waterschappen hebben wel afgesproken dat Waterschap Aa en Maas álle aanvragen vanuit gemeente Meierijstad behandelt.