Subsidie voor natuur- of landschapsbehoud

ls grondeigenaar kunt u zelf uw steentje bijdragen aan behoud van natuur en landschap. Om u daarbij financieel te helpen kunt u bij Brabants Landschap subsidie aanvragen.

De ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (STILA) is een regeling voor grondeigenaren die op grond buiten hun erf maatregelen treffen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. 

De stimuleringsregeling heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren. Naast een vergoeding voor aanleg en beheer kan, afhankelijk van de thema’s die in een gebied zijn opengesteld, ook een vergoeding worden verstrekt voor opbrengstderving of voor grondwaardedaling.

Meer informatie over of aanvragen van de subsidieregeling op brabantslandschap.nl.

Landschapsfonds Het Groene Woud

Landschapsfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Als aanvrager moet u 'vriend van Het Groene Woud' zijn of op een andere wijze bijdragen aan het Landschapsfonds. Ook moet het project bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud.

Kijk voor meer informatie op: https://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekfonds/