De Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (STILA)

Een regeling voor grondeigenaren die op grond buiten hun erf maatregelen treffen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud.

Als grondeigenaar kunt u zelf uw steentje bijdragen aan behoud van natuur en landschap. Om u daarbij financieel te helpen kunt u bij Brabants Landschap subsidie aanvragen.

De ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (STILA) is een regeling voor grondeigenaren die op grond buiten hun erf maatregelen treffen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. 

De stimuleringsregeling heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren. Naast een vergoeding voor aanleg en beheer kan, afhankelijk van de thema’s die in een gebied zijn opengesteld, ook een vergoeding worden verstrekt voor opbrengstderving of voor grondwaardedaling.

Meer informatie over of aanvragen van de subsidieregeling op brabantslandschap.nl.