Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Subsidie voor het aanleggen van een groen dak, het afkoppelen van het regenwater van uw dak.

Een groen dak, een regenton of een wadi met mooie planten. Een mooi groen uitzicht helpt u niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Dat is fijn als het weer zo’n hete zomer wordt als de afgelopen jaren. Dit jaar wordt de aanleg van een groen dak en / of het afkoppelen van hemelwater aantrekkelijker met een speciale bijdrage van de waterschappen. Woont u in een van de samenwerkende As50+ gemeenten? Waar wacht u nog op? De tijd is nu, want deze gemeenten verdubbelen het subsidiebedrag van de waterschappen (tot een bedrag van samen maximaal € 5000,-).

Vraag subsidie aan

De waterschappen hebben afgesproken dat Waterschap Aa en Maas álle aanvragen vanuit gemeente Meierijstad behandelt.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

 • het aanleggen van een groen dak
 • het afkoppelen van het regenwater van uw dak
  • door het plaatsen van een regenton
  • door het aanleggen van een wadi, een verlaagd gedeelte van de tuin waar regenwater naartoe stroomt
  • door het plaatsen van infiltratiekratten, een ondergrondse opslagruimte voor regenwater

Afkoppelen betekent dat u het regenwater, dat op uw dak valt en via de regenpijp naar het riool gaat, voortaan opvangt in eigen tuin. Als u afkoppelt, gaat het water dus niet meer rechtstreeks naar het riool! LET OP: gaat u een wadi maken of infiltratiekratten plaatsen, bekijk dan eerst of de bodem daarvoor geschikt is. Het beste kunt u hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Subsidie

U kunt een subsidie aanvragen voor uw woning of voor het pand van uw bedrijf of vereniging. De gemeente Meierijstad verdubbelt het subsidiebedrag dat beschikbaar is gesteld door de waterschappen (tot een maximum van €5000,-). 

Maatregel Totaalbedrag
Groen dak aanleggen € 30,- per m2
Afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton € 6,- per m2
Afgekoppeld verhard oppervlak (dak of bestrating) in combinatie met het aanleggen van een wadi € 15,- per m2
Afgekoppeld verhard oppervlak (dak of bestrating) in combinatie met het aanleggen van infiltratiekratten € 20,- per m2

 

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voordat u begint met de werkzaamheden.
 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad. Op deze kaart ziet u wat er onder bebouwd gebied valt.
 • De maatregelen zorgen voor een langdurige verbetering. U kunt deze dus niet zomaar ongedaan maken.
 • U hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijgt u geen subsidie. Wel kunt u kiezen voor een groen dak.
 • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2. De leverancier vertelt u hier meer over.
 • U mag de subsidie voor klimaatbestendige maatregelen niet combineren met de provinciale subsidieregelingen Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant of schoolpleinvandetoekomst.nl

In de Subsidieregeling Klimaat regio As50+ 2023 leest u meer over de voorwaarden. 

U heeft een subsidie aangevraagd, wat nu?

 • Het waterschap bekijkt of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken krijgt u bericht.
 • Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan hoort u welk bedrag u (achteraf) ontvangt. U heeft nu 6 maanden de tijd voor het realiseren van de maatregel.
 • Zodra u klaar bent, stuurt u het Waterschap foto’s van de werkzaamheden, foto’s van het resultaat, de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden uitgevoerd heeft en een bewijs van betaling (kopie van uw bankafschrift).
 • Is alles in orde? Dan maakt waterschap Aa en Maas het subsidiebedrag naar u over.
 • U kunt uw aanvraag volgen door in te loggen op het e-loket van waterschap Aa en Maas