Energie

U bent hier:

In 2050 wil de gemeente Meierijstad CO2-neutraal zijn, zoals ook afgesproken in het klimaatakkoord. Hierbij is energiebesparing de eerste stap. Maar om het doel te bereiken is ook een tweede stap nodig, namelijk het opwekken van duurzame energie.

Hoe we duurzame energie gaan opwekken in de gemeente Meierijstad is vastgelegd in de energiemix.

  • onder de koppen ‘windenergie’ en ‘zonneparken': voorlopig zetten we in op bewezen technieken zoals zonnepanelen op daken, zonneparken en windenergie.
  • onder de kop ‘Meierijstad aardgasvrij’: we zoeken naar een andere manier om onze huizen te verwarmen, warm water te maken en te koken. Hoe gaan we dat aan pakken? En wat betekent dit voor u als inwoner van Meierijstad.
  • onder de kop ‘energiebesparingsadvies: meer informatie en advies mocht u zelf aan de slag willen om uw huis te verduurzamen.

Activiteitenkalender

Planning (informatie)bijeenkomsten voor de onderwerpen zon, wind en aardgasvrij 

Ga naar boxlink activiteitenkalender

Zonneparken

Duurzaam opwekken van energie in zonneparken. Initiatieven, besluitvorming, informatie over de zonneparken

Ga naar zonneparken

Energiebesparingsadvies

Brabant Woont Slim en de Energiecoach kunnen u advies geven over het verduurzamen van uw woning, zoals isolatie, warmtepompen en zonnepanelen.

Ga naar energieadvies

Regionale Energiestrategie

Meierijstad werkt binnen de regio Noordoost Brabant aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Ga naar Regionale Energiestrategie

Meierijstad aardgasvrij

Alternatieven voor aardgas, de eerste wijken die aardgasvrij worden, hoe en waarom, kosten, Transitievisie warmte

Ga naar boxlink aardgasvrij

Windenergie

Informatie over windenergie Meierijstad

Ga naar windenergie Meierijstad

Energie Coöperatie

De organisatie van Meierijstad die zich inzet voor duurzame energie en onafhankelijkheid van energieleveranciers

Ga naar Energie Coöperatie