Inspiratie en positieve informatie voor boer, burger en buitenlui over de mogelijkheden tot verduurzamen in de agrarische sector.

U bent hier:

Een interview met Jan Vogels uit Erp. Varkenshouder op het oude bedrijf van zijn ouders.

Jan VogelsJan Vogels uit Erp, geboren en getogen. Sinds 1986 varkenshouder op het oude bedrijf van zijn ouders in het buitengebied van Erp. Hij wil een voorbeeld stellen aan burgers en andere agrariĆ«rs door hen te inspireren en positief te informeren hoe de varkenssector ook kan verduurzamen.

Verduurzamen bedrijf

Als grootschalige varkenshouder en erkend leerbedrijf bij het agrarisch onderwijs is hij op meerdere manieren betrokken bij de sector en bij de omgeving. Sinds 2016 druk bezig me het verduurzamen van het bedrijf op alle mogelijke manier. Zo hebben de stallen nu een uitgebreid warmteterugwinningsysteem waardoor het gas gebruik met 70% is afgenomen. Ook beschikken alle stallen sinds kort over maar liefst 1140 zonnepanelen. Hierbij voldoet de heer Vogels volledig aan zijn eigen stroomgebruik en levert hij nog 40% van zijn opgewekte stroom aan het net. Het volgende plan is het aansluiten van een warmtepomp. Daarna is deze grootschalige varkenshouderij volledig energieneutraal. Naast energie is hij ook bezig met de directe omgeving. Zijn bedrijf bestrijdt actief de uitstoot van Co2, stikstof en ammoniak met een moderne luchtwasser installatie, om zo het buitengebied van Erp minder te belasten met zijn bedrijf.

Toekomstplannen

Volledig energieneutraal worden door het aansluiten van een warmtepomp en misschien ooit Co2-neutraal. Uiteraard ondertussen verder als inspirator van andere veehouders, stageplaats voor een nieuwe generatie boeren en als informatiebron voor andere burgers.