Meepraten over windenergie

U bent hier:

In 2021 en 2022 stelt de gemeente Meierijstad het ‘Afwegingskader Wind’ op. In dit document beschrijven we onder welke voorwaarden we de plaatsing van windturbines binnen onze gemeente mogelijk willen maken. Hiervoor voeren we de komende maanden een technisch haalbaarheidsonderzoek uit. Daarnaast gaan we in verschillende fasen in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. De uitkomsten van het onderzoek schrijven we op in het Afwegingskader Wind. Hierin wordt ook de opbrengst van de gesprekken meegewogen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het Afwegingskader Wind vast.

U kunt op verschillende manieren meepraten over het Afwegingskader Wind. Daarvoor organiseren we onder andere algemene informatieavonden, gebiedstafels en thematafels. Meer informatie over het Afwegingskader. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit proces? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief. Als er nieuws is, ontvangt u een bericht per e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief windenergie

Kennistafels (algemene verdieping)

Kennistafels zijn sessies (een soort ‘masterclasses’) waarin we geïnteresseerden meer informatie geven over bepaalde stappen uit het proces. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we verder de diepte in op deze specifieke onderwerpen. 

Algemene informatieavonden

Regelmatig organiseren we informatieavonden voor alle inwoners van Meierijstad. Tijdens deze avonden licht de gemeente toe waar we in het proces staan en wat inhoudelijk de stand van zaken is. Op 17 mei 2021 vond de eerste informatieavond plaats. Onderzoeksbureau Pondera vertelde meer over het haalbaarheidsonderzoek dat zij gaan uitvoeren om te kijken of de gebieden inderdaad geschikt kunnen zijn. Zij benoemden onder andere de onderwerpen die zij verder zullen onderzoeken.

Gebiedstafels

De gebiedstafels zijn bedoeld voor omwonenden van zoekgebieden. Hier bespreken we met omwonenden de invloed van windenergie op de omgeving en wat mee moet wegen om tot verstandige keuzes te komen. Eind april zijn, als eerste stap in het proces om te komen tot het Afwegingskader Wind, vier ‘gebiedstafels’ georganiseerd. Hiervoor zijn omwonenden van de vier zoekgebieden uitgenodigd. Verslag gebiedstafels.

De volgende ronde gebiedstafels staat gepland in de eerste helft van september.

Thematafels

Het verduurzamen van onze energievoorziening is geen makkelijke opgave. Hoewel we te maken hebben met vier verschillende zoekgebieden, zijn er een aantal thema’s of perspectieven die bij alle zoekgebieden een rol spelen. Om goede input op te kunnen halen voor het afwegingskader, organiseren we rond een viertal van deze thema’s/perspectieven een zogenaamde thematafel. Aan deze thematafels nemen de geïnteresseerden die zich hebben opgegeven vanuit de gebiedstafels plaats, aangevuld met experts met specifieke kennis over het thema en belanghebbende partijen. Op dit moment denken we aan de thema’s Omwonenden, Jongeren, Duurzame Energieopgave en Natuur en Landschap.

De uitkomsten van de vier thematafels bespreken we aan de hoofdtafel. Aan deze hoofdtafel neemt een afvaardiging van de thematafels en een afvaardiging vanuit de politiek plaats. Het gesprek is hier niet politiek, maar is bedoeld om de raad(sleden) optimaal voor te bereiden op hun besluitvorming over het afwegingskader. De fracties krijgen zo inzicht hoe er in de samenleving gedacht wordt.

De thematafels vinden na de zomer van 2021 plaats. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat weten.