Global Goals, duurzaamheid - Helden van de week

U bent hier:

Iedere dag van week 39 een held(in) in het zonnetje.

Vrijdag 27 september - Vijfde held van de week

Rob van Kaathoven uit Sint-Oedenrode. Geboren en getogen als een van de zonen van afvalverwerker van Kaathoven. In 2005 zelf in het bedrijf gestapt en met het bedrijf in 2014 het roer omgegooid. Nu als ‘ontwikkelaar van morgen’ actief met het bedrijfsleven en onderwijs.

Doelstelling: Samen met anderen in het bedrijfsleven en onderwijs een bijdrage leveren aan een betere wereld, zowel zakelijk als maatschappelijk.

Wat: Het afvalbedrijf van Kaathoven was vroeger al bezig met innovatie en duurzaamheid, bijvoorbeeld met gescheiden afvalinzameling in de jaren 80. Later bijgedragen aan het concept ‘Cradle to cradle’ en de verspillingsfabriek. Rob van Kaathoven is op het bedrijf opgegroeid en na wat omzwervingen sinds 2005 weer actief bij het familiebedrijf. In 2014 ging het roer helemaal om en is hij en anderen zich gaan richten op innovatie en het maken van impact op het gebied van circulaire economie en verduurzaming, zowel zakelijk als maatschappelijk. Dit gebeurt onder de naam Neovito. Hiervoor laat van Kaathoven zich inspireren door de Globals Goals, die nu de basis van het werk vormen. Door nadrukkelijk het bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar te brengen in experimenten ontstaat creativiteit en mogelijkheden om het ook echt in de praktijk te brengen. De jeugd heeft de toekomst, ook voor het bedrijfsleven. Naast het werk voor Neovito is Rob sinds kort docent op Avans Hogeschool.

Toekomst: Verder met het opleiden en inspireren van de ontwikkelaars van morgen door onderwijs, contact met het bedrijfsleven en experimenten. Samen een impact maken richting het halen van de Global Goals in Sint-Oedenrode en de rest van Nederland in 2030.

Kernzin: Ik sta iedere ochtend op om te kijken hoe ik de wereld van morgen beter en mooier kan maken. Alleen kun je niks, samen ontwikkelen we voor morgen.

Donderdag 26 september - Vierde held van de week

Werkgroep Fairtrade Meierijstad, groep van 14 inwoners van onze gemeente die zich vrijwillig inzetten.  

Doelstelling: Fairtrade doen en denken bekender maken bij de inwoners, bedrijven en kinderen van Meierijstad. Kies eerlijk, kies Fairtrade.

Wat: De gemeente Schijndel werd in 2011 de eerste Fairtrade gemeente van Brabant dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers. Richting de fusie tot de gemeente Meierijstad ontstond de wens in Sint-Oedenrode en Veghel om ook deze titel te bemachtigen en zo ontstond de Werkgroep Fairtrade Meierijstad. Voor de werkgroep is samenwerken en elkaar versterken de basis onder het uitdragen van het Fairtrade denken. Met een diverse groep vrijwilligers uit alle kernen is de werkgroep aan de slag gegaan om de gemeentelijke organisatie, bedrijven, winkels en andere inwoners te infomeren en enthousiasmeren over het gebruik van Fairtrade producten. En met resultaat, dankzij positieve aandacht, vignetten in de etalages en bewustwording op evenementen voldoet de gemeente Meierijstad sinds december 2018 aan de voorwaarden en zijn wij, dankzij de werkgroep, een Fairtrade gemeente! Voor de werkgroep is dat pas het begin. In 2019 en 2020 zetten ze door op de ingezette lijn, maar is er ook gekozen voor een nieuw thema, duurzame kleiding. Door de verbinding te zoeken met ondernemers, festivals, met het basisonderwijs en de culturele sector zet de werkgroep afgelopen en komende tijd in grotere bewustwording van duurzame Fairtrade kleding. Lijkt je dit interessant, de werkgroep is altijd op zoek naar vrijwilligers!

Toekomst: Doorgaan met Fairtrade, zowel op het oude spoort van Fairtrade Meierijstad, als het nieuwe thema duurzame kleding.

Kernzin: Elkaar in Meierijstad versterken rondom het duurzame doen en denken van Fairtrade!

Woensdag 25 september - Derde held van de week

De heer Gerard Hendriks namens Tafeltennisclub Veghel.

Doelstelling: Aan de ene kant de wens om te kunnen sporten in een prettige accommodatie met lage energielasten, maar ook de plicht voelen een steentje bij te dragen aan een betere wereld voor onszelf en onze nakomelingen.

Wat: In de zomer van 2018 had het bestuur de wens uitgesproken om te gaan verduurzamen. Dit is besproken met de leden, die de wens deelden en samen is een gekeken naar de financiële mogelijkheden om gezamenlijk geld in te leggen voor de verduurzaming. Samen met partners, o.a. de gemeente, is er vervolgens gekeken naar de mogelijkheden van het pand. Begin 2019 is een plan ontstaan om een zonneboiler en zonnepanelen aan te schaffen en te investeren in verlichting en isolatie. De leden hebben samen 17.000 euro ingelegd en met de hulp van (rijks-) regelingen zoals subsidie bleek dit mogelijk. Inmiddels zijn de boiler, duurzame ledverlichting en isolatie geplaatst en liggen er 30 zonnepanelen op het dak. Daarvan wordt het overgrote deel aan het stroomnet terug geleverd. Met de inkomsten van de zonnepanelen en bespaarde energierekeningen verwacht het bestuur om de leden in 7 jaar terug te betalen, met 1% rente. Niet alleen is de club nu duurzamer, maar het speelt ook fijner door de mooie verlichting en behaaglijke isolatie.

Toekomst: Mogelijk in de toekomst nog van het laatste beetje gas af om volledig energieneutraal te worden en verder vooral veel tafeltennissen.

Kernzin: Investeren in de club en de toekomst was voor TTCV goed voor de vereniging, goed voor haar leden en goed voor de wereld van ons allemaal.

Dinsdag 24 september - Tweede held van de week

Jan Vogels uit Erp, geboren en getogen. Sinds 1986 varkenshouder op het oude bedrijf van zijn ouders in het buitengebied van Erp.

Doelstelling: Een voorbeeld stellen aan burgers en andere agrariërs door hen te inspireren en positief te informeren hoe de varkenssector ook kan verduurzamen.

Wat: Als grootschalige varkenshouder en erkend leerbedrijf bij het agrarisch onderwijs op meerdere manieren betrokken bij de sector en bij de omgeving. Sinds 2016 druk bezig me het verduurzamen van het bedrijf op alle mogelijke manier. Zo hebben de stallen nu een uitgebreid warmteterugwinning-systeem waardoor het gas gebruik met 70% is afgenomen. Ook beschikken alle stallen sinds kort over maar liefst 1140 zonnepanelen. Hierbij voldoet dhr. Vogels volledig aan zijn eigen stroomgebruik en levert hij nog 40% van zijn opgewekte stroom aan het net. Het volgende plan is een warmtepomp aansluiten en daarna is deze grootschalige varkenshouderij volledig energieneutraal. Naast energie is dhr. Vogels ook bezig met de directe omgeving. Zijn bedrijf bestrijdt actief de uitstoot van Co2, stikstof en ammoniak met een moderne luchtwasser installatie, om zo het buitengebied van Erp minder te belasten met zijn bedrijf.

Toekomst: Volledig energieneutraal worden door het aansluiten van een warmtepomp en misschien ooit Co2-neutraal. Uiteraard ondertussen verder als inspirator van andere veehouders, stageplaats voor een nieuwe generatie boeren en als informatiebron voor andere burgers.

Kernzin: Inspiratie en positieve informatie voor boer, burger en buitenlui over de mogelijkheden tot verduurzamen in de agrarische sector.

Maandag 23 september - Eerste heldin van de week

Mevrouw Maayke Boon van Ostade, woont al 30 jaar in Schijndel. Zij is erg betrokken bij natuur, milieu en ongelijkheid, maar wel op een kleine lokale manier.

Doelstelling: Zich inzetten en andere inspireren om samen en lokaal Schijndel/onze kernen vitaal en zelfredzaam te maken. Duurzaam doen voor de eigen leefomgeving.

Wat: Twee dingen. Vanaf het begin betrokken bij de energie coöperatie in Schijndel, maar daar is ze meer van het doen dan het denken, dus verzorgt ze de nieuwsberichten en vormt ze het geweten van de coöperatie. Haar bekendste punt is haar inzet van het rapen van zwerfafval in Schijndel en omstreken. In oktober 2017 zelfstandig begonnen met het rapen van afval om aan te tonen hoeveel er ligt. Binnen een paar dagen had ze een paar afvalzakken vol en dat zette haar aan om door te gaan. Inmiddels zijn andere vrijwilligers aangehaakt om af en toe mee te rapen, Maayke coördineert dat in een app. In twee jaar tijd heeft de groep al 34.000 stuks afval geraapt in Schijndel en omgeving.

Haar initiatief werkte inspirerend voor de wijkraad Plein, die het opruimen van zwerfafval nu systematisch oppakt via buurt- en straatambassadeurs.

Toekomst: mevr. Boon van Ostade gaat in de toekomst meer richten op het voorkomen van zwerfafval, bijvoorbeeld door winkeliers aan te sporen geen nutteloze verpakkingen te gebruiken, via het landelijke initiatief Zero-waste Nederland.

Kernzin: Laten we kijken wat we lokaal samen kunnen doen om onze eigen dorpen vitaal en zelfredzaam te maken.