Klimaatatlas live

U bent hier:

Neem een kijkje in de klimaatatlas. Voer een adres in en kijk naar het effect van hitte, droogte of water op die specifieke plek.

Steeds natter, heter en droger

Overdag een temperatuur van 40 graden, een tien dagen durende hittegolf, dikke onweersbuien en straten die blank staan. We merken de laatste jaren goed dat het natter, heter en droger wordt.

Klimaatgevoeligheid in beeld gebracht

De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas werken in As50+ verband samen aan water en klimaatadaptatie. Samen hebben zij nu de klimaatatlas ontwikkeld. In de klimaatatlas kunt u zien waar in de regio hinder of overlast ontstaat bij extreme hitte, droogte of neerslag.

Deze informatie gebruiken de gemeenten en het waterschap om strategie en maatregelen te plannen voor een meer klimaatrobuuste regio.

Samen aan de slag

Iedereen kan een kijkje nemen in de klimaatatlas. Voer een adres in en kijk naar het effect van hitte, droogte of water op die specifieke plek. Klimaatverandering treft ons allemaal; gemeente, waterschap, landbouw, bedrijven en inwoners. Een oplossing ligt dan vaak ook niet bij één partij. Vandaar dat we graag met u in gesprek gaan om onze leef-, woon- en werkomgeving klimaatbestendig te maken.

Atlas

Kijk voor de klimaatatlas op https://As50.klimaatatlas.net.

Meer informatie over aanpak en maatregelen in uw buurt

Informeer bij Harold van Oorschot van gemeente Meierijstad, tel: 14 0413 of via de mail duurzaam@meierijstad.nl.