Meer weten over windenergie in Meierijstad?

U bent hier:

Doe mee met de digitale kennistafels op 5 en 14 juli 2021.

In 2021 en 2022 stelt de gemeente Meierijstad het ‘Afwegingskader Wind’ op. In dit document beschrijven we onder welke voorwaarden de plaatsing van windturbines binnen onze gemeente eventueel mogelijk is.

We merken dat er nog veel vragen zijn bij inwoners. Daarom organiseren we twee ‘kennistafels’ in juli. Deze kennistafels zijn gespreksavonden waarop we met geïnteresseerden een stap dieper ingaan op specifieke onderwerpen.

De komende weken organiseren we de volgende kennistafels:

Maandag 5 juli - Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘NRD’ en het Milieu Effect Rapport ‘MER’

In de NRD beschrijven we welke milieuaspecten we onderzoeken en op welke manier. Bijvoorbeeld het geluid van windturbines. De NRD is een ‘onderzoeksvoorstel’. Het echte onderzoek doen we daarna, dat levert een Milieu Effect Rapport (MER) op.

Tijdens deze kennistafel lichten we toe wat een NRD precies is en hoe deze NRD tot stand is gekomen. Ook bespreken we hoe de NRD uiteindelijk leidt tot het MER. Daarnaast kijken we of de inbreng van inwoners tijdens de bijeenkomsten van april en mei goed is opgenomen in de NRD.

Woensdag 14 juli – Energiemix

Deze kennistafel gaat over de ‘energiemix’. Elke gemeente bekijkt hoe zij overstapt op duurzame energie. We hebben het dan over zonnepanelen, windmolens, maar ook over het aardgasvrij maken van woningen. We kijken naar hoeveel energie we nodig hebben in de toekomst. En welke soorten van energie we daarvoor kunnen gebruiken. Dat is de energiemix.

Er zijn nog veel vragen: Hoe maken keuzes? En welke mogelijkheden zijn er? En waar moet de gemeente vanuit de nationale overheid aan voldoen? Op 14 juli gaan we in op deze vragen, waarbij we ons vooral richten op de elektriciteitskant. Ook kijken we graag samen met u naar de voor- en nadelen van verschillende keuzes in die energiemix.

Aanmelden

De kennistafels vinden digitaal plaats (via zoom) en beginnen om 19:30u. De sessies duren tot uiterlijk 21.00 uur.

Wilt u bij (één van) deze avonden aanwezig zijn? 

Aanmeldformulier 5 en 14 juli

Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u op het door u opgegeven mailadres een bevestiging van uw aanmelding. Op de dag van de bijeenkomst ontvangt u op hetzelfde mailadres de link naar de bijeenkomst.