Online informatieavond over zonneparken in Meierijstad

U bent hier:

De eerste initiatieven voor het opwekken van deze duurzame energie via zonneparken zijn ingediend en dit roept bij sommige inwoners vragen op. Daarom organiseert gemeente Meierijstad op 10 maart een online informatieavond.

In 2050 moet heel Meierijstad en de rest van Nederland C02 neutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om duurzame energie op te wekken. Hoe de gemeente Meierijstad omgaat met initiatieven voor zonneparken staat beschreven in het rapport ‘De Toekomst van Zon en Wind in Meierijstad’. De raad heeft dat kader in 2020 vastgesteld. De eerste initiatieven voor het opwekken van deze duurzame energie via zonneparken zijn ingediend. Dit roept bij sommige inwoners wellicht vragen op. Daarom organiseert gemeente Meierijstad op 10 maart 2021 een online informatieavond.

Informatie over zonneparken

Tijdens deze informatieavond lichten we kort de belangrijkste aspecten uit het rapport ‘De Toekomst van Zon en Wind in Meierijstad’ toe. En we leggen het algemene proces uit rondom alle geselecteerde initiatieven voor zonneparken.

Datum en tijd

  • Datum: 10 maart 2021
  • Tijd: 19:30 uur – 20:30 uur

Aanmelden voor de online informatieavond

U kunt zich aanmelden voor de online informatieavond door een e-mail te sturen naar duurzaam@meierijstad.nl. U ontvangt voorafgaand een link waarmee u kunt deelnemen aan de Microsoft Teams bijeenkomst. Bent u niet in staat deel te nemen, maar heeft u wel een vraag? Stel uw vraag dan in een e-mail aan duurzaam@meierijstad.nl

Nu al beginnen om in 2050 CO2 neutraal te zijn

Om in 2050 CO2 neutraal te zijn, moeten we oplossingen vinden om energie te besparen en op een andere manier op te wekken. Om dit klimaatdoel te behalen, is het belangrijk om nu al te beginnen. 

Energiebesparing is de eerste stap. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Kijk op www.brabantwoontslim.nl voor besparingstips. Maar met energiebesparing alleen gaan we er niet komen. Opwekking van duurzame energie is ook nodig.