Project Kienehoef klimaatrobuuster

U bent hier:

In de wijk Kienehoef in Sint-Oedenrode gaat de komende jaren veel veranderen. De wijk wordt weerbaar gemaakt tegen langere periodes van droogte en tegen intensievere buien die we verwachten als gevolg van klimaatverandering.

Waarom dit project?

Bij extreem weer kan het riool het regenwater niet verwerken, waardoor wateroverlast in de wijk optreedt. Dit willen we graag oplossen, terwijl we het water zoveel mogelijk in het gebied houden. Op die manier wordt verdroging en eventueel ‘hittestress’ tegengegaan. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de Dommel minder zwaar wordt belast. Die moet nu namelijk bij hevige regenbuien het water vanuit de wijk verwerken.

                           

Wat gaan we doen?

Om Kienehoef klimaatrobuust te maken gaan we een deel van de straten afkoppelen van de riolering. Het regenwater van die straten wordt straks via een eigen systeem afgevoerd. Ook al wordt maar een deel van de wijk afgekoppeld, de gehele wijk profiteert ervan. Er komt meer ruimte in de riolering in de andere straten. Zo wordt de hele wijk ‘robuuster’. Het afkoppelen gaat straat voor straat. Op de kaart hieronder kunt u zien welke straten afgekoppeld gaan worden. Het betreft de straten binnen de witte lijnen.

Na het afkoppelen wordt het water eerst verzameld in de vijver in Park Kienehoef en de watergang aan de oostkant van de Koninginnelaan. Daarna wordt het vertraagd afgevoerd naar het regionale watersysteem. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vijver en de watergang deze hoeveelheid water erbij kunnen krijgen zonder dat dit problemen oplevert.

                             

Steek uw handen uit de mouwen

Als we een straat onder handen nemen, gaat deze helemaal open. Bestrating en stoepen worden verwijderd en opnieuw aangelegd. Dit is een prachtige kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Sommige zaken liggen vast, maar veel kan nog worden ingevuld. We roepen bewoners op om samen te werken en met ideeën te komen. Hoe dat kan vindt u onder het kopje ‘Planning’ hieronder.

Planning

Onderdeel Datum / Periode
Planning project Kienhoef klimaatrobuuster
1e bijeenkomst en officiële start 8 november 2018
Meedenken over uw straat op internet* Vanaf 8 november 2018
Werksessies, ingaan op uw wensen en ideeën 3, 4, en 6 december 2018
Ontwerpspreekuur op afspraak* 12, 17, en 18 december 2018
2e bijeenkomst Januari 2019, data volgen
Afronding ontwerp Februari 2019
Technische uitwerking en aanbesteding 2e en 3e kwartaal 2019
Start uitvoering 4e kwartaal 2019

*Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op kienehoef.losstadomland.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op kienehoef.losstadomland.nl. Heeft u dan nog vragen? Stel ze aan Leon van Maren, projectleider. Telefoonnummer: +31(413) 381 904.