Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

U bent hier:

Het klimaat verandert en dat merken we. De regenbuien worden heftiger, de hitte en droogte extremer. Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag om klimaatbestendige maatregelen te nemen, maar ook u kunt helpen. Ga samen met de buurt aan de slag om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Zorg bijvoorbeeld voor meer groen of wateropslag. Onderstaande subsidies kunnen u hierbij helpen:

LET OP: inwoners uit de gemeente Meierijstad kunnen dit jaar geen subsidie meer aanvragen omdat het subsidieplafond is bereikt. Het Waterschap geeft aan dat inwoners hun aanvraag wel alvast kunnen indienen. Het waterschap beoordeelt deze aanvragen volgend jaar op volgorde van binnenkomst.