Subsidie voor natuur- of landschapsbehoud

U bent hier:

Als grondeigenaar kunt u zelf uw steentje bijdragen aan behoud van natuur en landschap. Om u daarbij financieel te helpen kunt u bij Brabants Landschap subsidie aanvragen.

De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa) is een regeling voor grondeigenaren die op grond buiten hun erf maatregelen treffen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. Kijk voor meer informatie over of aanvragen van de subsidieregeling op brabantslandschap.nl.