Subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

U bent hier:

Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’.

Projecten die in aanmerking komen

De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

  • De provincie zoekt naar projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn.
  • De provincie wil dat er samenwerkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een project uitvoeren.

Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Spelregels subsidie

  • De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021.
  • Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000. 
  • De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999.
  • De subsidie wordt alleen toegekend als het project nog niet eerder aanspraak maakte op een provinciale subsidie.
  • Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Brabant geeft Energie.
Kijk voor het aanvraagformulier op de website van de provincie Noord-Brabant.