Toegankelijkheidsverklaring

U bent hier:

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 september 2018.

Gemeente Meierijstad wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.0 en Principe Universeel, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://www.meierijstad.nl/

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen hebben in 2018 onze website getoetst op toegankelijkheid. Bekijk hiervoor het Rapport toegankelijkheid) Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Na oplossen van een aantal van de knelpunten heeft een hertoets plaatsgevonden en is deze toegankelijkheidsverklaring aangepast.
  • Informeren organisatie: Medewerkers van de gemeente Meierijstad worden in 2018/2019 ge├»nformeerd over de betekenis van digitale toegankelijkheid en de wettelijke verplichtingen.
  • Training werknemers: In 2019 nemen de communicatieprofessionals en webredactie deel aan een training Basiskennis toegankelijke webcontent.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.
E-mail: info@meierijstad.nl
Telefoon: 14 0413