Windenergie Meierijstad

U bent hier:

Om in 2050 CO2-neutraal te zijn,  moeten we oplossingen vinden om energie te besparen en op een andere manier op te wekken. Om alle doelstellingen te kunnen halen, zetten we in op windenergie, zonnepanelen op daken en op zonneparken. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In april is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Wát er in het MER onderzocht gaat worden én op welke manier is nu opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Inwoners en belangenorganisaties hebben meegedacht over de onderwerpen. De NRD ligt vanaf 1 augustus 2021 twee maanden ter inzage.

ga naar NRD

Algemene informatie afwegingskader wind

Wat is het afwegingskader, wat staat er op de planning

Ga naar webpagina Afwegingskader Wind

Meepraten over windenergie

Verslagen gebiedstafels en informatieavonden, aanmelden nieuwsbrief

Ga naar meepraten windenergie

De toekomst van zon en wind

Beleidskader 'De toekomst van Zon en wind in Meierijstad', vastgesteld door de gemeenteraad van Meierijstad in februari 2021

Ga naar toekomst zon wind