Zelf aan de slag met verduurzamen

U bent hier:

U kunt u zich nu alvast voorbereiden. Het belangrijkste is de woning te isoleren. Als u kunt kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch.

Maatregelen voor huurders    

Als u uw huis  huurt bij een woningcorporatie of bij een andere eigenaar, is de verhuurder diegene die beslist over grote veranderingen aan de woning. Als huurder kunt u kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij uw verhuurder ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als u kunt kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch.     

Maatregelen voor woningeigenaren    

U kunt u zich als woningeigenaar alvast voorbereiden. Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Als huiseigenaar kunt u maatregelen nemen door uw dak, vloer en muren te isoleren, HR++ glas in uw ramen te zetten en zonnepanelen te installeren.  Als u kunt kiezen hoe u kookt, kies dan voor elektrisch. 

Maatregelen Vereniging van Eigenaren (VVE)    

U kunt zich als VVE al voorbereiden. Het belangrijkste is dat u ervoor zorgt dat u nu al minder gas nodig heeft voor verwarming door te isoleren. Met de leden van de VVE kunt u maatregelen nemen door uw dak, vloeren en muren te isoleren, HR++ glas in uw ramen te zetten en zonnepanelen te installeren. Ook gebouwen en appartementencomplexen moeten voor 2050 aardgasvrij zijn.

Meierijstad betrekt de inwoners    

We vertellen de inwoners van onze gemeente over wat we gaan doen. En wat er uit de onderzoeken komt. Dat doen we in bijeenkomsten, in de krant en op social media. We willen ook graag de mening horen van inwoners. 

In 2020 kijken we met inwoners en organisaties, of de onderzoeken kloppen. We vragen hoe iedereen een toekomst zonder aardgas voor zich ziet. En we kijken wat mensen nu al kunnen doen om energiezuiniger te leven. Dat doen we zo:

  • In december 2020 sturen we alle inwoners van Meierijstad een brief. Daarin leggen we voor het eerst uit wat de Transitievisie Warmte is. En welke rol inwoners daarin kunnen spelen. In januari 2021 is er een digitaal spreekuur. Tijdens deze chatsessie kunnen inwoners vragen stellen over de Transitievisie Warmte en over aardgasvrij leven.
  • In 2020 en begin 2021 doen we technisch onderzoek naar de mogelijkheden per wijk: welke manier van verwarmen zonder aardgas lijkt hier het beste? Daarover sturen we eind januari/begin februari de eerste uitkomsten rond. Dan horen we graag wat u belangrijk vindt. U kent immers als geen ander uw eigen wijk of straat.
  • In 2021 gaan we vaker in gesprek met inwoners over een aardgasvrij Meierijstad. Hoe we dit precies gaan doen, hangt af van wat er uit de gesprekken en onderzoeken komt.  Zodra we meer weten, vertellen we u daar natuurlijk over.
  • Eind 2021 moet de visie voor een aardgasvrij Meierijstad klaar zijn. De gemeenteraad stelt de visie vast. Met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan (rond 2030) starten we daarna de gesprekken om te kijken hoe we dat gaan doen.

Meebeslissen met de oplossing   

De gemeenteraad beslist eind 2021 voor elke wijk op welke manier de wijk verwarmd wordt in de toekomst. Dat doet de raad door de Transitievisie Warmte vast te stellen. In 2021 kunt u met ons meepraten over de onderzoeken die we uitvoeren. U kunt aangeven wat er in uw wijk belangrijk is. Ook kunt u ons helpen met de kennis over uw wijk. Ook kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht als de gemeenteraad de visie gaat vaststellen. 

Als de gemeenteraad de Transitievisie Warmte heeft vastgesteld maken we per wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP). Dan kunt u actief met ons meedenken over hoe we in uw wijk van het aardgas af gaan.                                                          

Voorbereiden met de buurt    

Samen bereikt u meer dan alleen. Er zijn al inwoners in Meierijstad begonnen met een idee of plan. In sommige wijken zijn inwoners zich aan het voorbereiden op een toekomst zonder gas. Ze nemen allerlei energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van hun woning, het plaatsen van zonnepanelen, vervangen van verlichting door Ledlampen.

Bent u al bezig met een idee of plan, en wilt u daarover met de gemeente in gesprek? Dan zijn we erg benieuwd naar uw idee├źn en plannen.

Kan ik verplicht worden om van het aardgas af te gaan?    

Nee nu nog niet, maar in de toekomst kan dat wel gebeuren.

Wat gebeurt er als ik weiger mee te werken?    

Meewerken is op dit moment nog helemaal vrijwillig. Dit betekent wij u op dit moment uw gas nog niet verplicht kunnen afsluiten. Dit gaat de komende jaren wel veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er een goede andere manier van verwarmen is. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn. Op dit moment kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt.

Advies inwinnen

Hiervoor kunt u terecht bij Brabant Woont Slim (www.brabantwoontslim.nl) Dit is het energieloket voor de inwoners. U kunt hier terecht met al uw vragen over het verduurzamen van uw woning. Brabant Woont Slim is onafhankelijk en biedt op een laagdrempelige manier advies, hulp en begeleiding aan.