Zonnepark Meierijstad

U bent hier:

Zonneparken: 7 kansrijke initiatieven

In 2020 is er besloten dat er ruimte voor 50 hectare aan zonneparken beschikbaar zou worden gesteld. Uit de 38 initiatieven die hiervoor zijn ingediend, heeft de gemeente 7 kansrijke initiatieven aangewezen die verder uitgewerkt gaan worden. De selectie voor deze 7 initiatieven is tot stand gekomen door de beoordeling door een onafhankelijke commissie “Omgevingskwaliteit”. 

Dit zijn de initiatieven:

 1. Nijnselseweg, 3,9 ha Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: Solisplan
 2. Logtenburg, 3,3 ha  Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: NRG2ALL
  Dit initiatief komt te vervallen: de initiatiefnemer heeft aangegeven dat zij het zonneparkinitiatief Logtenburg niet gaan ontwikkelen.
 3. Laarsweg, 8,3 ha  Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: NRG2ALL​
 4. ​​Schootsedijk ong., 12,3 ha Olland  Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: ZonXP
 5. Hintelstraat, 4,4 ha Mariaheide Veghel. Contactgegevens initiatiefnemer: NRG2ALL
 6. Vlagheide, 10,0 ha Schijndel. Contactgegevens initiatiefnemer: Afvalzorg
 7. Schootsedijk, 6,6 ha Olland  Sint-Oedenrode. Contactgegevens initiatiefnemer: Statkraft 

Overzicht zonnepark initiatieven op de kaart

Betrekken omgeving en belanghebbenden

De initiatiefnemers gaan nu hun plannen voor het zonnepark verder aanscherpen door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen. Hiervoor moet een inrichtingsplan, een participatieplan en de ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. 

Pas nadat het college de aanpak heeft goedgekeurd, mogen de initiatiefnemers doorgaan met hun plannen en een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Samen met de gemeenten worden er dan afspraken gemaakt over:

 • realisatie en beheer van de landschappelijke inpassing;
 • realisatie en beheer van de (maatschappelijke) meerwaarde;
 • de proces- en financiële participatie;
 • het verwijderen van het zonnepark na afloop van de omgevingsvergunningsperiode;
 • de vergoeding van gemeentelijke procedurekosten;
 • het verhalen van eventuele planschade bij de indiener/aanvrager.

Principe-medewerking initiatief Solisplan

Voordat de initiatiefnemers een aanvraag omgevingsvergunning kunnen indienen, moeten zij principe-medewerking krijgen van het college op hun plan.

Verleende principe-medewerking

Het college heeft principe-medewerking onder voorwaarden verleend aan het plan van Solisplan. De andere 6 plannen zijn nog niet ingediend ter beoordeling.

Voorwaarden

Solisplan moet nog aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een vergunning. Zo mogen er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen burgerwoningen staan; bij dit plan is dit wel het geval. Het is echter alleen toegestaan als er maatwerk kan worden toegepast. De initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe ze dat doet en wat betrokken bewoners daarvan vinden. Het college verlangt ook een verslaglegging van de omgevingsdialoog. En er moet een check komen op een eventueel noodzakelijke ontheffing in het kader van Wet Natuurbescherming. Gemeente en initiatiefnemer sluiten een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijvoorbeeld financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling eventuele planschade worden vastgelegd.