Aanmelden stembureauleden

U bent hier:

Meld u aan als voorzitter, stembureaulid of teller 

Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing plaats van de leden van het Europees Parlement. Voor deze verkiezing zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die op één van de 42 stembureaus als voorzitter, stembureaulid of teller zitting willen nemen. 

Staat u op een lijst van een politieke partij  dan wordt u vanuit het oogpunt van integriteit niet benoemd.

Aanmeldformulier

Word lid stembureau of teller

Wat wordt er van u verwacht?

Algemeen

Op ieder stembureau worden vier stembureauleden benoemd van wie één als voorzitter. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het stemproces. Stembureauleden starten samen de dag op en sluiten samen af. Onder begeleiding van de voorzitter bepalen de leden onderling op welke wijze er wordt gepauzeerd. De voorwaarde is dat er altijd drie stembureauleden aanwezig zijn. De stembureaus zijn voor het publiek geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Daarna wordt de stembus geleegd, de stembiljetten geteld en het proces-verbaal ingevuld.

Voorzitter

Als voorzitter haalt u tussen 6.30 uur en 7.00 uur de benodigde verkiezingsmaterialen op. Hierover ontvangt u bij de instructiebijeenkomst meer informatie. Als voorzitter bent u, net als de leden, om 7.00 uur op het stembureau aanwezig. Na het tellen van de stemmen levert de voorzitter de processen-verbaal en de verkiezingsmaterialen weer in.

Stembureaulid

Als stembureaulid bent u verantwoordelijk voor de taak die u, in overleg met de voorzitter, wordt toebedeeld. De voorzitter en stembureauleden zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces. U bent om 7.00 uur aanwezig op het stembureau. Nadat het stembureau om 21.00 uur sluit, helpt u mee met het tellen van de uitgebrachte stemmen. Alle stembureauleden blijven totdat alle stemmen zijn geteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.

Teller

Als teller helpt u met het tellen van de stembiljetten. U wordt om 20.45 uur, net voor sluitingstijd van het stembureau, op het stembureau verwacht. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur gerust een e-mail naar verkiezingen@meierijstad.nl