Aansprakelijk stellen gemeente

U bent hier:

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Aanvraag

Met onderstaand formulier kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Geef duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht en voeg bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s, locaties en getuigenverklaringen toe.

Formulier schade-aangifte (Pdf, 334 kB)

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt eventueel deskundigen in.

Privacy

Wanneer u gebruik maakt van de diverse webformulieren via de website van de gemeente Meierijstad, dan kunnen daarbij persoonsgegevens worden gevraagd. Ook kunt u door middel van het plaatsen van aanvullende opmerkingen extra persoonsgegevens aan ons verstrekken. De gemeente Meierijstad respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en houdt zich bij het verwerken van uw persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over hoe de gemeente Meierijstad met uw gegevens omgaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente kunt u maandag tot en met donderdag contact opnemen met de afdeling Financiële Administratie, telefoonnummer 14 0413 of per e-mail schade@meierijstad.nl