Aansprakelijk stellen gemeente

U bent hier:

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden, of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen.

Voorwaarden

Om de gemeente aansprakelijk te stellen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft schade geleden door gemeentelijk handelen of wegens achterstallig onderhoud van de gemeente.
  • Er is sprake van nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
  • Er moet schade zijn.
  • Er moet verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.

Aanvraag

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen, dan kan dat per mail of brief. Geeft u dan duidelijk aan waarom u de gemeente aansprakelijk acht en voegt u bewijsmateriaal zoals foto’s, nota’s, locaties en getuigenverklaringen toe.

Behandeling van uw aansprakelijkstelling

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling onderzoekt de gemeente de situatie en schakelt eventueel deskundigen in.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente kunt u maandag tot en met donderdag contact opnemen met de afdeling Financiële Administratie, telefoonnummer 14 0413 of per e-mail schade@meierijstad.nl