Akoestisch onderzoek geluid Erp

U bent hier:

Rapport onderzoek geluid N616 Erp ligt ter inzage

In 2019 is de vernieuwde N616 door Erp in gebruik genomen. In het ontwerp is aandacht besteed aan het gebruik van stillere verhardingssoorten. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar noodzakelijke maatregelen om de geluidsoverlast in de aanliggende panden verder te verminderen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de omgevingsdienst Brabant-Noord. Aan de hand van dit onderzoek is een saneringslijst van panden opgesteld. Aan deze panden moeten maatregelen worden uitgevoerd om te voldoen aan de geluidsnormen. Dit onderzoek is inmiddels goedgekeurd door het Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Lijst panden

In totaal zijn 231 panden vermeld op de saneringslijst voor de N616. De N616 een verzamelnaam voor een aantal wegen in Erp. Meer specifiek gaat het om:

  • Veghelsedijk
  • Schansoord
  • Hertog Janplein
  • Kerkstraat
  • Hezelstraat
  • Brugstraat
  • Molentiend
  • Heuvelberg
  • Gemertsedijk

Zienswijzen

Voordat de gemeente verdere stappen zet, wordt het rapport ter inzage gelegd. Hierdoor hebben alle belanghebbenden 6 weken de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen op de resultaten van het onderzoek. De termijn waarbinnen dit kan is van 23 december 2020 tot en met 2 februari 2021. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of via een e-mail naar info@meierijstad.nl onder vermelding ‘Zienswijze akoestisch onderzoek N616 Erp’.

Ter inzage

Het onderzoek ligt ter inzage op het gemeentehuis in Veghel, maar is in digitale vorm ook vindbaar op de website van de gemeente.

Informatie

Hebt u vragen over het rapport, dan kunt u contact opnemen met Jan Paul Smits van ODBN via 088 – 7430000 of jsmits@odbn.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?