Afvalstoffenheffing

U bent hier:
 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen:

  1. jaarlijks vastrecht: u bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.
  2. variabel (niet vaststaand) tarief: dat is afhankelijk van hoe vaak u uw container aanbiedt.

 • Kosten

  Wijziging in de tarieven per 1 januari 2020

  Op uw aanslagbiljet (verstuurd eind feb 2020) vindt u het jaarlijks vastrecht en het variabele deel terug. Het bedraagt voor 2020 € 141,00 per perceel per jaar. Het variabele deel gaat over het aantal keren dat uw afvalcontainers leeg zijn gemaakt in 2019. Of dat u stortingen gedaan heeft in een verzamelcontainer. Hiervoor gelden dan ook de tarieven van 2019. De tarieven voor het variabele deel zijn in 2020 gelijk gebleven.

  Afvalstoffenheffing (woningen) Meierijstad 2020
  Omschrijving  bedrag in euro
  Vast bedrag per perceel per jaar 141,00
  bedrag per lediging 40 liter restcontainer: 2,50
  bedrag per lediging 80 liter restcontainer: 5,00
  bedrag per lediging 140 liter restcontainer: 8,75
  bedrag per lediging 240 liter restcontainer: 15,00
  ondergrondse verzamelcontainer 30ltr, per storting: 1,80
  ondergrondse verzamelcontainer 60ltr, per storting: 3,75
  bovengrondse verzamelcontainer, bovenop vastrecht, per maand: 10,00

  Reinigingsheffing (niet woningen) Meierijstad 2020
  Reinigingsheffing (niet-woningen)
  vast bedrag per perceel per jaar: 225,00
  bedrag per lediging 240 liter restcontainer: 15,00
  bedrag per lediging verzamelcontainers 660 liter 16,00
  bedrag per lediging verzamelcontainers 660 liter 24,00
  bedrag per lediging verzamelcontainers 1100 liter 27,00
  ondergrondse verzamelcontainer, per storting: 3,75
 • Meer informatie

  Verhuizing

  Wordt u in de loop van het belastingjaar gebruiker van een pand, dan wordt het vastrecht afvalstoffenheffing geheven over het aantal volle maanden dat in dat belastingjaar nog resteert. Als u in de loop van het belastingjaar buiten de gemeente verhuist, dan wordt de aanslag vastrecht verminderd met het aantal volle maanden die na de verhuizing in dat jaar nog overblijft. De aanslag voor de ledigingen en het gewicht wordt achteraf opgelegd waardoor u altijd alleen betaalt voor de ledigingen en het gewicht die door uzelf zijn aangeboden.

  Tarieven 2019

  Meer informatie over de tarieven van voorgaande jaren.

  Heeft u een vraag?

  Neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer (0413) 38 10 30. Belt u met een vraag over uw aanslagbiljet? Hou uw BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand.

  • Maandag tot en met donderdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur. 
  • Vrijdag tussen 08:30 uur en 12:30uur

  Of stuur een mail naar belastingen@meierijstad.nl.

  Wilt u bezwaar maken? 

  Lees meer over bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?