Asbest en golfplaten verwijderen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Neem altijd contact op met de gemeente wanneer u asbest wilt verwijderen in en om uw woning. Soms mag u zelf asbest verwijderen, maar meestal moet hiervoor een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. Zie 'Zo werkt het'.

 • Zo werkt het

  Zelf verwijderen

  U mag asbesthoudende materialen zelf verwijderen als ze voldoen aan onderstaande voorwaarden. Meld het verwijderen van asbest 5 dagen voordat u het inlevert. U krijgt binnen 5 dagen een reactie op uw melding. 

  Gaat het om grotere oppervlakten, gelijmde/geniete platen en beroepsmatige verwijdering? Dien dan een sloopmelding in via omgevingsloket.nl. Doe dat minimaal 4 weken vóór de sloop/sanering.  

  Voorwaarden zelf asbest verwijderen

  Platen:

  • de asbestvezels zijn hechtgebonden;
  • het zijn geen dakleien;
  • de platen komen van een woning of bijgebouw;
  • deze woning of het bijgebouw mag niet gebruikt of bedoeld zijn als bedrijfsgebouw;
  • de hoeveelheid is maximaal 35 m² per kadastraal perceel.

  Vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking:

  • zijn afkomstig uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw;
  • de hoeveelheid is maximaal 35 m² per kadastraal perceel.

  Los (zwerf)asbest waarvan duidelijk is waar het vandaan komt (denk hierbij aan (riolering)buizen, losse plaatjes, enzovoort):

  • alléén los asbest;
  • de asbestvezels moeten hecht gebonden zijn.

  Asbest inleveren

  Verpak het asbest en lever het in bij een van de milieustraten, samen met de schriftelijke toestemming. Het afleveren van asbesthoudende materialen is niet gratis. Verpak het materiaal dubbel in stevig plasticfolie. Het plastic waarin u het asbest verpakt moet minimaal 0,2 millimeter dik zijn. Plasticfolie vergelijkbaar met huisvuilzakken is te dun en ongeschikt. Plak het pakket goed dicht met tape. Maak het pakket niet te zwaar: u moet de pakketten zelf handmatig in de container leggen. Hiervoor is geen hulp(middel) aanwezig.

 • Meer informatie

  Tips bij verwijdering van asbest

  • Voorkom verstuiving van stof.
  • Vermijd zagen, breken, slijpen of schoonmaken met een doek of hoge drukspuit. Maak het asbest nat voordat u het weghaalt. Dit voorkomt dat de vezels verstuiven.

  Bescherm uzelf

  Bescherm u (en anderen) met een gelaatmasker (met P3 filter), een met water afspoelbare overall en neem na afloop een dou­che. Klop nadat u klaar bent met de werkzaamheden uw kleding niet uit, maar was ze direct in de wasmachine. Voor vragen over uw gezondheid en veiligheid neem dan contact op met de GGD.

  Stof afzuigen

  Stof afzuigen kan alleen met een stofzuiger met een speciale filter.

  Hechtgebonden en losgebonden asbest

  Er zijn 2 vormen van asbest: hechtgebonden - en losgebonden asbest.

  Hechtgebonden asbest:

  Asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het hechtgebonden asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt dan komen er nauwelijks vezels vrij. Geen risico voor de volksgezondheid.

  Losgebonden asbest:

  Asbestvezels zitten niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels komen gemakkelijk vrij. Groter risico voor de volksgezondheid. Losgebonden asbest wordt sinds 1983 nog nauwelijks gebruikt.

  Hoe herken ik asbest?

  Alle asbesthoudende materialen hebben een vezelige structuur. Dit is bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien. Alleen in een laboratorium kan met 100% zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. Een uitgebreid overzicht van toepassingen van asbest is te vinden in de VROM brochure “Asbest in en om het huis”.

  De brochure is te downloaden op www.rijksoverheid.nl.