Asbest verwijderen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest wordt gevaarlijk voor de gezondheid wanneer vrijkomende asbestvezels ingeademd worden. Asbest wat in slechte staat verkeert of ondeskundig wordt verwijderd kan een gevaar voor de gezondheid zijn. Het meeste, nog aanwezige asbest, zit in wegen en gebouwen welke bewoond zijn of waarin gewerkt wordt.

  Om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen wil de overheid zo veel mogelijk asbest, op een verantwoorde wijze, uit de leefomgeving laten verwijderen.

  Asbestverwijdering melden

 • Zo werkt het

  Wilt u asbest verwijderen?

  Neem altijd contact op met de gemeente wanneer u asbest wilt verwijderen in en om uw woning.

  Mag een particulier asbest zelf verwijderen?

  Soms mag u zelf asbest verwijderen, maar meestal moet een gecertificeerd bedrijf hiervoor ingeschakeld worden.

  Welke asbesthoudende materialen mag een particulier wel verwijderen:

  Asbesthoudende platen onder de volgende voorwaarden:

  • de asbestvezels zijn hechtgebonden;
  • het zijn geen dakleien;
  • de platen komen van een woning of bijgebouw;
  • deze woning of het bijgebouw mag niet gebruikt of bedoeld zijn als bedrijfsgebouw;
  • de hoeveelheid is maximaal 35 m² per kadastraal perceel.

  Asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking onder de volgende voorwaarden:

  • zijn afkomstig uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw;
  • de hoeveelheid is maximaal 35 m² per kadastraal perceel.

  Los (zwerf)asbest waarvan duidelijk is waar het vandaan komt. We denken hierbij aan (riolering)buizen, losse plaatjes, enz. Onder de volgende voorwaarden:

  • alléén los asbest;
  • de asbestvezels moeten hechtgebonden zijn.

  U voldoet aan bovenstaande voorwaarden?

  Dan treedt de volgende procedure in werking:

  Vijf dagen vóór dat u de asbesthoudende materialen gaat verwijderen moet dit bij de gemeente worden gemeld. U krijgt binnen 5 dagen een reactie op uw melding.

  Particulieren leveren asbest in op de gemeentelijke milieustraat

  Milieustraat Veghel 
  Doornhoek 3736
  5465 TA Veghel

  Hebt u een schriftelijke toestemming ontvangen?

  Verpak het asbest. Daarna kunt u het op de milieustraat inleveren samen met de schriftelijke toestemming. Het afleveren van asbesthoudende materialen is niet gratis.

  In alle andere gevallen mag een particulier geen asbest verwijderen

  Voor grotere oppervlakten, gelijmde/geniete platen en beroepsmatige verwijdering moet u een sloopmelding indienen. Deze melding moet 4 weken voorafgaand aan de geplande sloop/sanering ingediend zijn. U kunt het formulier voor deze sloopmelding downloaden via www.omgevingsloket.nl. Digitaal melden kan ook via de hiervoor genoemde website. Houd in dat geval uw DigiD bij de hand.

 • Kosten

  Kosten aanleveren asbest op de milieustraat

  Schijndel

  Gratis

  Sint-Oedenrode

  Voor 1-5 platen, kokers, goten, etc.:  € 4,50
  Tot 10 stuks: € 10,00
  Meer dan 10 stuks (met een maximum van 20 stuks): € 1,00 / stuk

  Veghel

  Asbesthoudend afval: (golf)platen, kokers, goten, afvoerbuizen ed.:
  1 t/m 5 stuks: 4,80
  6 t/m 10 stuks: 10,75
  11 t/m maximaal 20 stuks: 21,50
      
  Leien tot maximaal 35m²: 10,75

  Klein asbesthoudend materiaal, p/st: 1,00

  Asbesthoudende vloerbedekking en asbestpapier/weefsels: gratis

 • Meer informatie

  Asbest in gebouwen en woningen

  Asbest werd 1990 veel gebruikt in gebouwen en woningen. De risico’s voor de gezondheid werden pas later onderkend. Daarom is het verwijderen van asbest aan strikte regels gebonden en heeft iedereen toestemming nodig van de gemeente.

  Hechtgebonden en losgebonden asbest

  Er zijn 2 vormen van asbest: hechtgebonden - en losgebonden asbest.

  Hechtgebonden asbest: asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het hechtgebonden asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt dan komen er nauwelijks vezels vrij. Geen risico voor de volksgezondheid.

  Losgebonden asbest: asbestvezels zitten niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden. De vezels komen gemakkelijk vrij. Groter risico voor de volksgezondheid. Losgebonden asbest wordt sinds 1983 nog nauwelijks gebruikt.

  Hoe herken ik asbest?

  Alle asbesthoudende materialen hebben een vezelige structuur. Dit is bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien. Alleen in een laboratorium kan met 100% zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. Een uitgebreid overzicht van toepassingen van asbest is te vinden in de VROM brochure “Asbest in en om het huis.” De brochure is te downloaden op www.rijksoverheid.nl . Bij twijfel behandel het als asbest.

  Tips bij verwijdering van asbest

  Voorkom altijd verstuiving van stof

  Vermijd zagen, breken, slijpen of schoonmaken met een doek of hoge drukspuit . Maak het asbest nat voordat u het weghaalt. Dit voorkomt dat de vezels verstuiven.

  Bescherm uzelf

  Bescherm u (en anderen) met een gelaatmasker (met P3 filter), een met water afspoelbare overall en neem na afloop een dou­che. Klop nadat u klaar bent met de werkzaamheden uw kleding niet uit, maar was ze direct in de wasmachine. Voor vragen over uw gezondheid en veiligheid neem dan contact op met de GGD.

  Stof afzuigen

  Stof afzuigen kan alleen met een stofzuiger met een speciale filter.

  Apart inpakken en vastplakken

  Verpak het materiaal dubbel in stevig plasticfolie. Het plastic waarin u het asbest verpakt moet minimaal 0,2 millimeter dik zijn. Plasticfolie vergelijkbaar met huisvuilzakken is te dun en ongeschikt. Plak het pakket goed dicht met tape. Maak het pakket niet te zwaar: u moet de pakketten zelf handmatig in de container leggen. Hiervoor is geen hulp(middel) aanwezig.