Automatische incasso, machtiging

U bent hier:
 • Wat is het?

  Wij bieden u de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen te betalen via automatische incasso. Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente.

  Wanneer u gemeente Meierijstad heeft gemach­tigd voor een automatische incasso, schrijft de gemeente het verschuldigde bedrag in tien gelijke termijnen van uw rekening af. De afschrijving in tien termijnen geldt voor aanslagbedragen tussen € 100 en € 3.500.

  Bedragen lager dan € 100 en hoger dan € 3.500 worden in twee termijnen geïncas­seerd. De eerste termijn wordt geïncasseerd één maand na dagtekening. De tweede termijn wordt drie maanden na dagtekening geïncasseerd.

  De voordelen van automatische incasso

  • U mag het aanslagbedrag over een langere periode betalen, namelijk in 10 termijnen
  • U kunt geen betaling vergeten, omdat de bedragen automatisch worden afgeschreven
  • Bij tijdige betaling voorkomt u extra invorderingskosten

  Als u niet in staat bent om tijdig de aanslag(en) te betalen, kunt u schriftelijk een gemotiveerd verzoek om een betalingsregeling indienen.

  Machtiging automatische incasso  ( (U logt in met uw DigiD op de Digitale Belastingbalie)

  Doorloop alle stappen! U krijgt daarna een e-mail ter bevestiging.

  Geen e-mail ontvangen?

  Dan heeft u op de Digitale belastingbalie niet alle stappen doorlopen en is de machtiging dus niet afgegeven. Is het niet gelukt? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer (0413) 38 10 30. Belt u met een vraag over uw machtiging automatische incasso? Hou uw BSN (Burgerservicenummer) dan bij de hand! Tijden telefonische bereikbaarheid:

  • Maandag tot en met donderdag tussen 08:30 en 17:00 uur;
  • Vrijdag tussen 08:30 en 12:30 uur.
 • Zo werkt het

  Wilt u een machtiging afgeven?

  Als u gemeente Meierijstad toestemming wilt geven om de bedragen via een automatische incasso af te laten schrijven van uw rekening, kunt u dat doen via de digitale belastingbalie. Zodra u een bevestigingsmail heeft ontvangen, wordt het totaalbedrag afgeschreven in de nog resterende termijnen.

   Naar de digitale belastingbalie

  In plaats van in te loggen op de Digitale Belastingbalie, kunt u ook de machtigingskaart (Pdf, 1 mB) printen. Vul de machtigingskaart in, onderteken de kaart en stuur hem terug naar:

  Gemeente Meierijstad, t.a.v. WOZ/Belastingen,
  Postbus 10001,
  5460 DA Veghel.

  U kunt de ingevulde en ondertekende kaart ook inscannen en mailen naar belastingen@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)

  Nadat wij de machtiging van u hebben ontvangen, zal automatische incasso zo snel mogelijk in gang gezet worden en wordt het totaalbedrag van de aanslag gelijkmatig verdeeld over de nog te incasseren termijnen.

  10 termijnen

  De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende 9 afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand.

  Kan ik later in het jaar een automatische incasso aanvragen?

  U kunt binnen 10 maanden na dagtekening automatische incasso aanvragen. Na de aanvraag wordt de betaling van de aanslag automatisch geïnd in het aantal resterende termijnen. Vraagt u automatische incasso aan op een moment dat u geen openstaande aanslagen bij ons heeft, dan geldt deze machtiging automatische incasso voor komende aanslagen.

  • U kunt een automatische incasso aanvragen via de digitale belastingbalie met uw DigiD.
  • Een andere mogelijkheid is via de website www.meierijstad.nl/incasso het formulier downloaden, printen, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel of
  • volledig ingevuld en ondertekend inscannen en mailen naar belastingen@meierijstad.nl.

  Wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?

  Het eerste bedrag wordt afgeschreven één maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de maand. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Als één bedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt het over de resterende termijnen verdeeld. Uw termijnbedrag wordt dan dus hoger.

  Wilt u een machtiging intrekken?

  U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. U doet dat via de digitale belastingbalie. Het openstaande bedrag moet wel voor de laatste vervaldatum op onze rekening zijn overgemaakt. Rekeningnummer NL84BNGH0285170112, op naam van Gemeente Meierijstad. Vermeld altijd het aanslagnummer bij de betaling.

  Wilt u een afschrijving ongedaan maken?

  U kunt elke automatische afschrijving terugboeken. Wij proberen dan een maand later het bedrag weer af te schrijven. Het bedrag zal dan hoger zijn. Als wij twee keer achter elkaar het bedrag niet hebben kunnen afschrijven, stopt de automatische incasso. U moet dan voor de laatste vervaldatum het totale openstaande bedrag op onze rekening hebben overgemaakt. Ons rekeningnummer is: NL84BNGH0285170112, op naam van Gemeente Meierijstad. Vermeld altijd het aanslagnummer bij de betaling.

  Wilt u niet betalen via automatische incasso?

  Als u niet gekozen heeft voor automatische incasso dan moet de aanslag gemeentelijke belastingen betaald worden in twee termijnen. De eerste termijn is één maand na dagtekening van het biljet.  De tweede vervaldag is twee maanden later dan de eerste termijn. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan worden invorderingsmaatregelen getroffen (aanmaning eventueel gevolgd door een dwangbevel). Dit leidt tot extra kosten.

 • Meer informatie

  Heeft u nog vragen?

  U kunt uw vraag stellen door een email te sturen naar belastingen@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?