Bezwaar tegen belasting

U bent hier:
 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, of een andere belasting of heffing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

  Indienen bezwaar belasting/WOZ 

  U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.

  • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
  • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.

  Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om uitstel van betaling.
  Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht heeft betaald.

 • Zo werkt het

  Hoe maakt u bezwaar tegen uw aanslag?

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem dan eerst contact met ons op.

  Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u bezwaar indienen

  • via de Digitale Belastingbalie
  • per brief. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Meierijstad, t.a.v. WOZ/Belastingen, Postbus 10001, 5460 DA Veghel.

  Waar moet het bezwaarschrift aan voldoen?

  Uw bezwaarschift moet volgens de wettelijke eisen:

  • schriftelijk worden ingediend (bezwaar via e-mail is niet mogelijk);
  • ondertekend zijn;
  • van een datum voorzien zijn;
  • binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/WOZ-beschikking ingediend zijn;
  • alle benodigde gegevens bevatten (aanslagnummer, soort belasting, enz.);
  • voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens (naam en adres);
  • voorzien zijn van uw motivering om bezwaar te maken.

  De gemeente stuurt een schriftelijke uitspraak op uw bezwaarschrift. Tegen de uitspraak kunt u desgewenst in beroep gaan bij de Rechtbank Oost Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

 • Meer informatie

  Uitstel van betaling bij bezwaar?

  Wanneer u een bezwaarschrift indient, betekent dit niet dat u niet hoeft te betalen. Voor de laatste vervaldatum, moet u het volledige bedrag van de aanslag betalen. Als naar aanleiding van uw bezwaar blijkt dat u teveel heeft betaald, zal het teveel betaalde bedrag met u worden verrekend.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?