Bijstand, instelling of tehuis

U bent hier:
 • Wat is het?

  Bent u 21 jaar of ouder en verblijft u in een inrichting (een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis) en heeft u geen of weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Deze bestaat uit zak- en kleedgeld.

  Ontvangt u al een bijstandsuitkering en gaat u naar een instelling? Dan verlagen wij deze uitkering. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

  Bent u 20 jaar of jonger? 

  Bent u 18, 19 of 20 en verblijft u in een instelling? Dan ontvangt u geen uitkering. U kunt immers een beroep doen op uw ouders. Is dit laatste niet mogelijk, dan kan u onder omstandigheden toch nog in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

  Aanvragen bijstandsuitkering

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

  Hoogte algemene bijstand

  De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld als één van u beiden in een inrichting verblijft. Of als u niet de gehele week in de inrichting verblijft. Doorgaans betreft de hoogte:

  • voor een alleenstaande of alleenstaande ouder: € 341,55 per maand.
  • voor gehuwden die samen in een inrichting wonen: € 531,26 per maand

  De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 juli 2021.

  Daarnaast ontvangt u maandelijks een bijdrage in verband met premie Zorgverzekeringswet. Deze bedraagt

  • voor een alleenstaande € 34,00 en
  • voor gehuwden € 76,00 per maand

  Heeft u nog vragen?

  Stel uw vraag via het contactformulier.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?