Bouw en verbouwing, welstand

U bent hier:
 • Wat is het?

  Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? In de volgende gevallen wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie:

  • (historische) centrumgebieden van Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel en Erp
  • monumenten
  • cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden
  • bijzondere bebouwing
  • gebieden met een beeldkwaliteitsplan

  De welstandsnota bevat ook beoordelingscriteria voor reclames. Alle overige situaties zijn welstandsvrij met uitzondering van nieuwbouw.

  Welstandsnota ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’

  Vanaf 1 augustus 2018 geldt de Welstandsnota Meierijstad 2018 ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’. Deze nota volgt de afzonderlijke welstandsnota’s van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op. In de welstandsnota is de welstandsbeoordeling afgeschaft waar het kan, maar blijft gelden voor gebieden waar dat nodig is.

  Verder bevat de nota beoordelingscriteria voor reclames en een excessenregeling. Deze is bedoeld om ernstige strijdigheden met redelijke eisen van welstand ongedaan te laten maken en ernstige vormen van verwaarlozing aan te pakken.

  Bestanden

  De volledige welstandsnota en bijlagen kunt u hier downloaden:

 • Zo werkt het

  Wilt u weten of uw bouwplan wordt getoetst door de welstandscommissie?

  Vooraf checken

  • Alleen plannen waar een omgevingsvergunning voor nodig is, worden getoetst. U kunt dit zelf beoordelen op www.omgevingsloket.nl/vergunningcheck.
  • Is een omgevingsvergunning nodig? U kunt zelf achterhalen of uw aanvraag wordt voorgelegd aan de welstandscommissie.
  • Raadpleeg de welstandskaart en doorloop het beoordelingsschema, of:
  • Laat uw schetsplan vooraf door ons beoordelen (Formulier behandelen schetsplan) (Pdf, 217 kB)

  Vergaderingen welstandscommissie

  Wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie? Elke donderdagochtend vergadert de commissie in het gemeentehuis. Bekijk de agenda van de eerstvolgende welstandsvergadering. Wilt u hierbij aanwezig zijn, stuur dan een e-mail naar vergunningen@meierijstad.nl

 • Kosten

  Voor het beoordelen van een schetsplan brengen wij kosten in rekening. Als de beoordeling van een schetsplan binnen 6 maanden leidt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning dan worden de kosten voor de beoordeling van het schetsplan in mindering gebracht op de kosten voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De kosten kunt u vinden in de legesverordening.