Drank- en horecavergunning

U bent hier:
 • Wat is het?

  Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële accommodaties zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen.

 • Zo werkt het

  Het is belangrijk om eerst het beoordelen of op de locatie (grond en bouwwerk) bestemmingsplan alcohol geschonken mag worden. Hiervoor raadpleegt u het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en de bouwwerken hierop. U kunt uit het bestemmingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan.

  Er zijn twee soorten drank- en horecavergunningen.

  1. Drank- en horecavergunning commercieel bedrijf (A)

  Wilt u een horecabedrijf of slijterij beginnen of overnemen? Dan is er drank- en horecavergunning nodig. De gemeente controleert dan eerst of u voldoet aan alle in de wet gestelde eisen zoals:

  • Er dient altijd minimaal één leidinggevende aanwezig te zijn.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
  • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
  • Elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

  Daarnaast moet worden voldaan aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte (Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet).

  2. Drank- en horecavergunning paracommercieel bedrijf (B)

  De Drank- en Horecawet kent voor horeca-inrichtingen van paracommerciële instellingen, zoals sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant, ook nog aparte eisen:

  • Het bestuur dient een bestuursreglement vast te stellen.
  • Ten minste twee leidinggevenden hebben de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

  Wat te doen bij een alcoholvrij bedrijf

  Schenkt u geen alcohol in uw zaak, maar wel andere dranken en/of spijzen, dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Gebeurt dit als nevenactiviteit in een winkel of in een instelling dan is een exploitatievergunning niet nodig.

  Wijzigen horecavergunning of exploitatievergunning

  Als u al een horecavergunning of exploitatievergunning hebt en één van de leidinggevenden op de vergunning wijzigt, dan kunt u volstaan met het doen van een melding. Dit geldt ook als uw inrichting een (bouwtechnische) verandering ondergaat.

  Bibob-toets

  Naast de aanvraag voor een drank- en horecawetvergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

  Na het aanvragen van een drank- en horecavergunning kan er een Bibob-toets worden uitgevoerd. De juiste vragenformulieren worden u dan toegestuurd.

  Bouwen, verbouwen, inrichten en/of gebruiken horecaonderneming

  U kunt met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te maken krijgen wanneer u een horecaonderneming gaat bouwen, verbouwen, inrichten en/of gebruiken. De Wabo bepaalt wanneer een omgevingsvergunning noodzakelijk is, wanneer deze moet worden geweigerd, en welke technische eisen gesteld worden waaraan horeca-inrichtingen moeten voldoen. Dit gebeurt uit het oogpunt van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In sommige gevallen volstaat een melding.

 • Kosten

  Kosten drank- en horecavergunning
  Soort aanvraag Kosten 2021
  Het behandelen van een ontheffing drank- en horecavergunning € 46,00
  Het behandelen van de drank- en horecavergunning € 432,00
  Het wijzigen van de drank- en horecavergunning € 122,00
  Het verstrekken van een exploitatievergunning € 458,00
  Ontheffing sluitingsuur € 53,00
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Drank- en horeca inrichtingen moeten voldoen aan de kaders van het horecabeleid (Pdf 3,24 mB).

  Bijeenkomsten bij paracommerciële instellingen

  We willen oneerlijke concurrentie met commerciële horeca voorkomen. Daarom hebben we regels opgesteld voor het organiseren van bijeenkomsten door paracommerciële rechtspersonen. Deze regels staan in onze APV (artikel 2.34). Als u werkt voor een vereniging of stichting en u wilt een bijeenkomst organiseren, dan kan het zijn dat u deze bijeenkomst bij de gemeente moet melden. Melding paracommerciële activiteiten.

  Openingstijden

  Horecagelegenheden zijn op grond van de APV Meierijstad gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd). Hierop kan via een ontheffing worden afgeweken. De openingstijden zijn al dusdanig ruim, dat ontheffingen nagenoeg niet aan de orde zijn. Wilt u toch een ontheffing neem dan even contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413.

  Terras 

  In het horecabeleid (Pdf 3,24 mB) zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning.

  Kansspelautomaten

  Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horeca-inrichting is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente verplicht. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (Pdf, 448 kB)

  Incidentele festiviteit melden

  U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw inrichting waarbij u mag afwijken van uw geluidsnormen zoals bedoeld in de artikelen van het activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Dan meldt u dit bij de gemeente.

  Activiteitenbesluit milieubeheer

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt algemene regels aan bedrijven met betrekking tot milieu. Deze regels hebben onder meer betrekking op lozingen, lucht- en bodemkwaliteit, energie, geluid en afvalbeheer. Via het Activiteitenbesluit Internet Module kunt u checken.

  • of een vergunning of melding nodig is
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen
  • en online een melding Activiteitenbesluit indienen.

  Vragen?

  Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via tel. 14 0413 of via e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?