Erkennen van een kind

U bent hier:
 • Wat is het?

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan kunt u het kind erkennen. Dit kan voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorte van het kind.

  Maak een afspraak

  Voor het kiezen van de achternaam van het kind moeten allebei de ouders aanwezig zijn.

 • Zo werkt het

  Uw kind erkennen voor of na de geboorte kan in elke gemeente in Nederland. Een kind erkennen tijdens de geboorteaangifte kan alleen in de gemeente waar het kind geboren is, omdat u alleen daar de aangifte kunt doen.

  Voor het erkennen van een kind gelden onderstaande voorwaarden. Denk eraan dat u een aantal zaken meeneemt naar de afspraak. Deze vindt u onder ‘Meenemen’.

  Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • De moeder van het kind geeft toestemming. Zie onder ‘meenemen’ hoe dat kan
  •  Is het kind tussen de 12 en 16 jaar oud? Dan heeft u toestemming nodig van het kind en de moeder. Vanaf 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig. Kijk onder ‘meenemen’ hoe zij toestemming kunnen geven.
  • U kunt een kind alleen erkennen als het wettelijk gezien is toegestaan dat u met de moeder trouwt. In bepaalde gevallen mag dat niet, bijvoorbeeld als u een bloedverwant van de moeder bent.
  •  Het kind mag maximaal 2 erkende ouders hebben. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.
  • Heeft u of de moeder van het kind een andere of dubbele nationaliteit? Onderzoek dan eerst welk recht van toepassing is. Bel ons op tel. 14 0413.
 • Meenemen

  Aanwezigheid van ouders en kinderen

  Bij erkenning van het eerste kind moeten beide ouders aanwezig zijn omdat de achternaam van het kind gekozen moet worden (een toestemmingsverklaring is dan niet nodig).

  Bij het tweede en volgende kind hoeft de moeder niet aanwezig te zijn. Is zij er niet bij? Dan is wel een toestemmingsverklaring van haar nodig. Download de toestemmingsverklaring  (Pdf, 305 kB) en vul deze van tevoren in.  

  Als het betreffende kind 12 jaar of ouder is, is ook de aanwezigheid van het kind verplicht.
  Als het betreffende kind 16 jaar of ouder is, is toestemming van de moeder niet meer nodig. Aanwezigheid van het kind is dan voldoende.

  Meenemen bij erkenning voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte

  Naast bovenstaande, neemt u mee bij de erkenning voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Meenemen bij erkenning na de geboorte

  Naast aanwezigheid of eventuele toestemmingsverklaring neemt u mee bij de erkenning na de geboorte:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van moeder en/of kind als hun toestemming nodig is
  • als het kind niet geboren is in de gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Erp of Meierijstad: een afschrift van de geboorteakte

  Meenemen als een van de ouders in het buitenland woont

  Woont een van de ouders in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op via 14 0413.

 • Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het erkennen van een kind.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Meer informatie

  Keuze achternaam

  U mag de achternaam kiezen van uzelf of van uw partner. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

  De moeder, uit wie het kind geboren is, moet meekomen om persoonlijk toestemming te geven voor naamskeuze!

  Meer uitleg en informatie over dit onderwerp vindt u op deze website onder naamskeuze kind en op de website van de Rijksoverheid

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?