Evenement organiseren

U bent hier:
 • Wat is het?

  Evenementen zijn activiteiten die voor publiek toegankelijk zijn en die zich afspelen op of aan de weg. Kleinschalige evenementen die slechts een beperkte impact hebben op de openbare orde, veiligheid en het milieu hoeft u alleen te melden. Voor andere evenementen vraagt u een vergunning aan. Met behulp van de ‘checklist melding of vergunning’ (pdf, 449 kB) kunt u nagaan wat voor uw situatie geldt.

  Zowel voor een meldingsplichtig als voor een vergunningplichtig evenement gelden voorschriften om de veiligheid te kunnen waarborgen. Deze krijgt u toegestuurd bij de goedkeuring van uw melding of vergunning. 

 • Zo werkt het

  Melding indienen

  Blijkt uit de check dat u alleen een melding hoeft in te dienen? Doe dat dan minimaal 15 dagen voordat het evenement plaatsvindt, door middel van het formulier:

  Formulier 'Evenement melden' (pdf, 551 kB)

  Voeg ook de volgende bijlagen toe:

  • Situatieschets van de evenementenlocatie(s)
  • Plattegrond(en)

  Bekijk de eisen die aan de bijlagen worden gesteld.

  Stuur het formulier, inclusief de bijlagen naar: info@meierijstad.nl.

  Vergunning aanvragen

  Blijkt uit de check dat er een vergunning nodig is voor uw evenement? Vraag deze dan minimaal 8 weken (A-evenement) tot 16 weken (B/C-evenement) van tevoren aan via het formulier:

  Formulier ‘Evenementenvergunning aanvragen’ (pdf, 564 kB)

  Voeg ook de volgende bijlagen toe:

  • Situatieschets van de evenementenlocatie(s)
  • Plattegrond(en)
  • Veiligheidsplan
  • Verkeersplan

  Bekijk de eisen die aan de bijlagen worden gesteld.

  Stuur het formulier, inclusief de bijlagen naar: info@meierijstad.nl.

 • Kosten

  Meldingen en niet-commerciële evenementen zijn gratis. 

  Voor een aanvraag evenementenvergunning voor commerciële evenementen gelden de volgende tarieven:

  Grootte evenement Prijs
  Tarieven aanvraag evenementenvergunning commercieel evenement
  Kleinschalig - minder dan 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 125,00
  Middelgroot - tussen 250 en 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 380,00
  Grootschalig - meer dan 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 980,00
 • Meer informatie

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

  Materialen

  Afhankelijk van het soort evenement kunt u bij de gemeentewerf voor materialen terecht die u voor het evenement nodig kunt hebben. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventuele aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op via 14 0413.

  Aankondiging

  Daarnaast kunt u uw evenement aankondigen via digitale informatieborden.

  Toegankelijkheid

  Wij vinden het belangrijk dat evenementen volledig toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Volledige toegankelijkheid kunt u bereiken door gebruik te maken van  de 'Checklist toegankelijkheid evenementen' (pdf, 418 kB).

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

  Beleid

  Informatie over evenementen waarvoor u geen vergunning hoeft aan te vragen, vindt u in het 'Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen' op overheid.nl.

  Vanaf januari 2019 vindt u hier ook het evenementenbeleid en de daarbij horende uitvoeringsnota.