Evenement organiseren

U bent hier:
 • Wat is het?

  Evenementen zijn activiteiten die voor publiek toegankelijk zijn en die zich afspelen op of aan de weg. Kleinschalige evenementen die slechts een beperkte impact hebben op de openbare orde, veiligheid en het milieu hoeft u alleen te melden. Voor andere evenementen vraagt u een vergunning aan. Met behulp van de ‘checklist melding of vergunning’ (pdf, 449 kB) kunt u nagaan wat voor uw situatie geldt.

  Checklist melding of vergunning 

  Zowel voor een meldingsplichtig als voor een vergunningplichtig evenement gelden voorschriften om de veiligheid te kunnen waarborgen. Deze krijgt u toegestuurd bij de goedkeuring van uw melding of vergunning. 

 • Zo werkt het

  Melding indienen

  Blijkt uit de check dat u alleen een melding hoeft in te dienen? Doe dat dan minimaal 15 dagen voordat het evenement plaatsvindt, door middel van het formulier:

  Zorg dat u de onderstaande bijlagen klaar hebt liggen:

  • Situatieschets van de evenementenlocatie(s)
  • Plattegrond(en)

  Bekijk de eisen die aan de bijlagen worden gesteld.

  Stuur het formulier, inclusief de bijlagen naar: info@meierijstad.nl.

  Vergunning aanvragen

  Blijkt uit de check dat er een vergunning nodig is voor uw evenement? Vraag deze dan ongeveer 12 weken van tevoren aan via het formulier:

  Voeg ook de volgende bijlagen toe:

  • Situatieschets van de evenementenlocatie(s)
  • Plattegrond(en)
  • Veiligheidsplan
  • Verkeersplan

  Bekijk de eisen die aan de bijlagen worden gesteld.

  Stuur het formulier, inclusief de bijlagen naar: info@meierijstad.nl.

 • Kosten

  Meldingen en niet-commerciële evenementen zijn gratis. 

  Voor een aanvraag evenementenvergunning voor commerciële evenementen gelden de volgende tarieven:

  Grootte evenement Prijs
  Tarieven aanvraag evenementenvergunning commercieel evenement
  Kleinschalig - minder dan 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 125,00
  Middelgroot - tussen 250 en 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 380,00
  Grootschalig - meer dan 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 980,00
 • Meer informatie

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

  Melding brandveilig gebruik

  Als het evenement plaatsvindt in een bestaand gebouw dient de eigenaar van het gebouw 4 weken voorafgaand aan het evenement een gebruiksmelding in te dienen voor dit evenement via www.omgevingsloket.nl

  Materialen, water en elektriciteit

  Heeft u voor het evenement materialen nodig, dan kunt hiervoor bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventueel aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. U kunt dit al regelen voordat uw evenement is goedgekeurd. Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op via 14 0413.

  Aankondiging

  Daarnaast kunt u uw evenement aankondigen via digitale informatieborden.

  Toegankelijkheid

  Wij vinden het belangrijk dat evenementen volledig toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Volledige toegankelijkheid kunt u bereiken door gebruik te maken van  de 'Checklist toegankelijkheid evenementen' (pdf, 418 kB).

  Overlast

  Heeft u last gehad van een evenement? Dan kunt u een klacht indienen. Voor geluidsklachten tijdens het evenement kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

  Beleid

  In Meierijstad worden jaarlijks ruim 400 evenementen georganiseerd. Mooie en veelzijdige evenementen die zich richten op de eigen inwoners én bezoekers van buiten. We vinden het belangrijk dat deze evenementen veilig zijn met voldoende aandacht voor gezondheid en leefomgeving. Ook willen we dat evenementen betaalbaar blijven voor zowel de bezoeker alsook voor de organisator. Evenementen moeten passen binnen de kaders van het evenementenbeleid waarbij we ons inzetten op een evenwicht tussen de factoren people, planet en profit. Informatie over evenementen waarvoor u geen vergunning hoeft aan te vragen, vindt u in het 'Aanwijzingsbesluit vergunningvrije evenementen'.