Evenement organiseren

U bent hier:
 • Wat is het?

  Wilt u een evenement organiseren, groot of klein? Dan heeft u wellicht een vergunning nodig of dient u het evenement alleen te melden. Wilt u uw evenement liever eerst mondeling toelichten? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413 of e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.  

  Evenementen tijdens COVID-19

  Voor een goede beoordeling van uw aanvraag is belangrijk te weten hoe u om wilt gaan met de coronaregels. We begrijpen dat er onzekerheid is over welke regels er (nog) gelden tijdens uw evenement. Deze regels kunnen op het allerlaatste moment ook nog worden aangepast. Bekijk hier een overzicht van hygiënemaatregelen rondom COVID-19

  Als voor de realisatie van het evenement de coronaregels weer anders worden dan waarop wij dit getoetst hebben, volgt daarom nog eenzelfde procedure (aanpassing en hertoetsing totaalaanvraag).

  In het e-formulier voor de melding dan wel vergunningaanvraag voor uw evenement wordt gevraagd welke van de onderstaande opties van toepassing is voor de organisatie van uw evenement?

  1. Het evenement gaat alleen door wanneer de 1,5 meter afstandsmaatregel niet meer geldt. Het evenement wordt dus alleen georganiseerd onder 'normale' omstandigheden.
  2. Het evenement gaat alleen door als binnen het evenement de 1,5 meter afstandsmaatregel niet meer geldt en voor betreding van het evenementterrein gebruik wordt gemaakt van de eventuele mogelijkheden van sneltesten of vaccinatiebewijzen.
  3. Het evenement wordt georganiseerd met inachtneming van de op dat moment geldende
   coronamaatregelen.

  Vervolgens wordt u gevraagd om als bijlage uw coronaplan toe te voegen.

  Meer informatie tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Voor alle informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

  Start melding / Vergunningaanvraag  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2))

 • Zo werkt het

  Vergunning aanvragen of melding indienen

  Via bovenstaande knop "start melding / vergunningaanvraag" kunt u uw evenement melden. Wanneer u het formulier doorloopt zal vanzelf blijken of u een vergunning dient aan te vragen, of dat een melding voldoet.

  Zorg dat u de gevraagde bijlagen klaar heeft liggen. Bekijk hier welke bijlagen u mogelijk nodig heeft. 

  Wanneer regelen

  Een melding van uw evenement doet u minimaal 15 dagen van tevoren. Voor een vergunningaanvraag is het 8 weken van te voren (of 16 weken in geval van een grootschalig risicovol evenement).

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kosten

  Meldingen zijn legesvrij en ook aanvragen voor vergunningen voor niet-commerciële evenementen komen in aanmerking voor vrijstelling van leges. Voor een aanvraag evenementenvergunning voor commerciële evenementen gelden de volgende legestarieven:

  Grootte evenement Prijs 2021
  Kleinschalig - minder dan 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 127,00
  Middelgroot - tussen 250 en 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 386,00
  Grootschalig - meer dan 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 997,00

  Prijzen gebruik gemeentelijke materialen
  Materiaal Kosten per dag*  
  Dranghekken € 1,00
  Verkeersborden RVV € 2,50
  Vlag € 2,50 per 3 stuks
  Vlag 3 x 5 meter € 2,50
  Vlaggenmast € 5,00
  240 liter containers € 2,00
  Stroompaddenstoel € 5,00
  Grondboor € 1,50
  Spiepot / buispaal met bord € 5,00 per stuk
  Tarief inzet buitendienst gemeente Meierijstad € 85,00 per uur

  * Omdat het niet mogelijk is om op zaterdag of zondag terug te brengen, wordt het weekend gezien als één dag. Bedragen zijn inclusief BTW.

  Nutsvoorziening Kosten er eenheid
  Prijzen gebruik nutsvoorziening
  Gebruik stroom € 0,26 per kWh
  Gebruik water € 0,84 per m3

 • Meer informatie

  Evenementen moeten passen binnen de kaders van het evenementenbeleid en worden behandeld conform de uitvoeringsnotitie.

  Bijeenkomsten bij paracommerciële instellingen

  We willen oneerlijke concurrentie met commerciële horeca voorkomen. Daarom hebben we regels opgesteld voor het organiseren van bijeenkomsten door paracommerciële rechtspersonen. Deze regels staan in onze APV (artikel 2.34). Als u werkt voor een vereniging of stichting en u wilt een bijeenkomst organiseren, dan kan het zijn dat u deze bijeenkomst bij de gemeente moet melden. Melding paracommerciële activiteiten.

  Incidentele festiviteit melden

  U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw inrichting waarbij u mag afwijken van uw geluidsnormen zoals bedoeld in de artikelen van het activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Dan meldt u dit bij de gemeente.

  Aankondiging

  U kunt uw evenement aankondigen via digitale informatieborden.

  Promotiemateriaal Made in Meierijstad

  Organiseert u een activiteit of evenement in Meierijstad? Of wilt u ons citymarketing logo gebruiken om Meierijstad te promoten? Download het logo en/of bestel tegen kostprijs promotiemateriaal zoals stickers en posters.

  Materialen, water en elektriciteit

  Heeft u voor het evenement materialen, water of elektriciteit nodig, dan kunt u hiervoor bij gemeente Meierijstad terecht. Met het verstrekken van de vergunning ontvangt u hiervoor het aanvraagformulier 'Gebruik gemeentelijke materialen/Nutsvoorzieningen'. Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op via 14
  0413.

  Plattegronden

  Een overzicht, inclusief plattegrond, van de belangrijkste evenementenlocaties in Meierijstad.

  Toegankelijkheid

  Wij vinden het belangrijk dat evenementen volledig toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Volledige toegankelijkheid kunt u bereiken door gebruik te maken van  de 'Checklist toegankelijkheid evenementen'

  Melding brandveilig gebruik

  Een melding brandveilig gebruik is nodig indien:

  • u een evenement organiseert in een bestaand gebouw met meer dan 50 personen
  • u een evenement organiseert in een tijdelijk gebouw (feesttent) met meer dan 150 personen

  De vergunningaanvraag/melding van uw evenement, inclusief de gevraagde plattegrond, wordt gezien als een melding brandveilig gebruik.

  Een melding brandveilig gebruik is ook nodig:

  • als een bestaand gebouw al beschikt over een melding/vergunning brandveilig gebruik, maar het gebruik van het gebouw vanwege het evenement anders is dan omschreven in deze melding/vergunning brandveilig gebruik. Als dit het geval is moet de organisatie of de eigenaar van het gebouw 4 weken voorafgaand aan het evenement een nieuwe gebruiksmelding voor het evenement indienen via www.omgevingsloket.nl.

  Overlast

  Heeft u last gehad van een evenement? Dan kunt u een klacht indienen. Voor geluidsklachten tijdens het evenement kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord.

  Privéfeest

  Een privéfeest is iets anders dan een evenement. Voor een privéfeest is geen toestemming of vergunning nodig van de gemeente. Wij adviseren u omwonenden te informeren over eventuele overlast. Wel moet er een melding brandveilig gebruik worden gedaan wanneer:

  • er meer dan 50 personen in een bestaand gebouw of
  • meer dan 150 personen in een tijdelijk gebouw (feesttent) aanwezig zijn.

  De gebruiksmelding kan worden ingediend via www.omgevingsloket.nl.

  Verklaring van geen bedenkingen

  Is de vergunning of melding voor uw evenement in een andere gemeente dan Meierijstad geregeld en maakt u gebruik van het grondgebied van Meierijstad. Denk aan een wielrenwedstrijd, wandeltocht of stoet. Regel dan bij ons de verklaring van geen bedenkingen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar vergunningen@meierijstad.nl met daarin uw contactgegevens en de naam en datum van het evenement met een duidelijke omschrijving.

  Vragen

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413 of e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?